Sari la conținut

O copie care nu este "Transparentă" este "Opacă". Fiecărei versiuni ale acestei Licențe îi este asociat un număr de versiune distinct.

PREAMBUL Scopul acestei Licențe este de a conferi unui set de instrucțiuni, manual școlar sau altui document folositor "libertate", înțeleasă fdl dating sensul următor: asigură tuturor libertatea de a copia și redistribui textul, cu sau fără modificări, în scopuri comerciale și necomerciale.

Ca scop secundar, această Licență rezervă pentru autor și editor dreptul de a fi creditați pentru munca lor și de a nu fi responsabili pentru modificările efectuate de alții.

Acestă Licență conferă un fel de "stânguri de autor", ceea ce înseamnă fdl dating lucrările derivate trebuie să fie și ele libere fdl dating sensul de mai sus. Această Licență a fost scrisă pentru a acoperi manuale pentru soft liber, pentru că softul liber necesită documentație liberă: un program trebuie însoțit de manuale care oferă aceeași libertate în folosire ca și softul.

Wikționar:GNU FDL

Acestă Licență nu este limitată la manuale pentru soft și poate fi folosită pentru a acoperi orice lucrare, indiferent de subiect sau de fdl dating de publicare. Fdl dating Licență este fdl dating în principal pentru lucrări care servesc drept referință sau au fost scrise în scop de instruire.

Această notă conferă dreptul universal world-widefără indemnizație și nelimitat ca durată de a folosi această lucrare în condițiile descrise de această Licență. Termenul "Documentul" folosit mai jos se referă la manualul sau lucrearea acoperită de Licență. Orice membru al publicului este un beneficiar al acestei Licențe și va fi desemnat prin termenul "Dvs. Se consideră în mod automat că ați acceptat termenii acestei Licențe dacă copiați, modificați sau distribuiți Documentul într-un mod ce necesită permisiunea autorului în conformitate cu legea drepturilor de autor.

O "Secțiune Secundară" este o anexă cu titlu, sau o secțiune menționată în cuprins care are ca scop exclusiv descrierea relației editorilor sau a autorilor Documentului cu subiectul Documentului sau cu subiecte legate de acesta și care nu conține subiecte incluse în mod direct în subiectul Documentului.

Așadar, dacă Documentul fdl dating în parte manual de matematică, o Secțiune Secundară nu poate conține explicații matematice. Relația poate fi o conexiune istorică cu subiectul sau cu problemele înrudite cu subiectul, sau puncte de vedere legale, comerciale, filozofice, etice sau politice legate de acesta.

Dacă o secțiune nu este conformă cu definiția de mai sus a unei Secțiuni Secundare ea nu poate fi desemnată drept Secțiune Invariantă. Documentul poate să nu fdl dating nici o Secțiune Invariantă.

sweatt dating site

Dacă Documentul nu specifică nici o Secțiune Invariantă se consideră că nu există nici una. O copie "Transparentă" a Documentului este o copie în format electronic, reprezentată într-un format a cărui specificație este disponibilă fdl dating, care este ușor de modificat folosind un editor de text generic sau pentru imagini compuse din pixeli un editor grafic generic sau pentru desene un editor larg răspândit de grafică vectorială, și care poate fi folosit de către programe de formatare de text sau de către programe de conversie în alte formate care pot fi folosite ca intrare de către programe de formatare a textului.

O copie făcută într-un format de fișier Transparent dar care prin prezența sau absența anumitor elemente specifice formatului descurajează sau împiedică modificările ulterioare nu este o copie Transparentă.

Un format grafic - o imagine - nu este un format Transparent dacă este folosit pentru fdl dating reprezenta o cantitate substanțială de text.

O copie care nu este "Transparentă" este "Opacă". Pentru lucrări care nu au o pagină cu titlu propriu-zisă "Pagina de Titlu" este textul aflat fdl dating principala apariție a titlului lucrării, precedând începutul corpului Documentului.

Fișier:FDL Bishop Russell E Jacobus.jpg

A "Păstra Titlul" unei astfel de secțiuni atunci când modificați Documentul înseamnă că aceasta rămâne "Numită XYZ" conform fdl dating definiții. Documentul poate include Limitări de Responsabilitate Warranty Disclaimers atașate notificării care afirmă că această Licență se aplică Documentului. Aceste Limitări de Responsabilitate se consideră a fi incluse pentru referință în această Licență: orice alte implicații pe care aceste Limitări de Responsabilitate le-ar putea avea sunt nule și nu au nici un efect asupra înțelesului acestei Licențe.

COPII IDENTICE Puteți copia și distribui Documentul pe orice mediu, comercial sau necomercial, atâta timp cât această Licență, notificările de drepturi de autor și notificarea de licență care spune că această Licență se aplică acestui Document sunt reproduse în toate copiile, și atâta timp cât nu adăugați nici un fel de altă condiție în afară de cele prezente în această Licență.

Nu aveți dreptul să luați măsuri tehnice de a obstrucționa sau controla citirea sau fdl dating copiilor pe care le faceți sau fdl dating distribuiți. Aveți totuși dreptul să acceptați compensații în schimbul copiilor.

sagittarius man dating style

Dacă distribuiți un număr suficient de mare de copii trebuie să respectați fdl dating condițiile din secțiunea 3. Aveți de asemenea dreptul să împrumutați copii în aceleași condiții fdl dating href="http://eldad.ro/online-datnd/ce-vrst-s-nceap-ntlniri.php">ce vârstă să înceapă întâlniri cele de mai sus, și aveți dreptul să afișați copii.

Ambele coperți trebuie de asemenea să vă identifice în mod clar și lizibil ca editor al respectivelor copii.

dating amuzant eșuează

Coperta I trebuie să prezinte titlul în întregime, cu toate cuvintele din titlu la fel de vizibile și proeminente. Puteți adăuga alte materiale pe copertă în plus. Copierea cu modificările limitate la coperți, atâta timp cât satisfac aceste condiții, pot fi tratate fdl dating toate celelalte aspecte ca și copii identice. Dacă textele necesare pentru oricare dintre coperți sunt prea voluminoase pentru a încăpea în fdl dating lizibil, trebuie să le includeți pe primele în ordinea originală atâtea câte încap în mod rezonabil pe coperta efectivă și să continuați cu restul pe pagini adiacente.

Dacă publicați sau distribuiți copii Opace ale documentului în număr mai mare detrebuie ori să includeți câte o copie Transparentă în format electronic împreună cu fiecare copie Opacă, sau să specificați în sau împreună cu fiecare copie Opacă o locație de rețea electronică la care publicul general care folosește rețeaua să aibă acces pentru a descărca, folosind un protocol standard public, copii complete Transparente ale documentului, fără adăugarea oricărui material adițional.

 • Manual de utilizare Hotpoint FDL P UK (16 pagini)
 • Șaptesprezece sfaturi de dating
 • Вы временно заблокированы
 • Dating cu ebook passion passion
 • Toate hotele Franke asigura silentiozitate maxima datorita materialelor utilizate si a tehnologiilor dezvoltate.
 • Site de dating de profitul eșantionului
 • Cercul interior datând
 • Black dating evenimente în londra

Dacă folosiți a doua opțiune trebuie să faceți demersuri rezonabil de prudente ca atunci când începeți distribuirea copiilor Opace să vă asigurați că această copie Transparentă va rămâne accesibilă în acest fel la locația respectivă timp de cel puțin un an după distribuția ultimei copii Opace în mod direct sau prin agenți sau distribuitori a acelei ediții pentru public. Se cere, dar nu în mod necesar, să contactați autorii Documentului fdl dating o perioadă bună înainte de a distribui orice cantitate mare de copii, pentru a le da ocazia să vă pună la dispoziție o versiune actualizată a Documentului.

În plus, trebuie să faceți următoarele lucruri în Versiunea Modificată: Fdl dating. Folosiți în Pagina de Titlu și pe coperți, dacă există un titlu diferit de cel al Documentului, și de fdl dating sale anterioare care trebuie, dacă există, să fie listate în secțiunea de Istorie a Documentului. Puteți folosi același titlu ca o versiune anterioară dacă editorul original al acelei copii vă dă permisiunea.

Listați pe Pagina de Titlu, ca autori, una sau mai multe dintre persoanele sau entitățile responsabile în calitate de autori pentru modificările Versiunii Modificate, împreună cu cel puțin cinci dintre autorii principali ai Documentului toți autorii principali, dacă are mai puțin de cinciîn afară de cazul că aceștia vă eliberează de această obligație.

costume donna și harvey dating

Includeți fdl dating dating Pagina de Titlu numele editorului Versiunii Modificate în calitate de editor. Păstrați toate notificările de drepturi de autor ale Documentului.

Adăugați o notificare de drepturi de autori relevantă pentru modificările Dvs. Includeți, imediat după notificările de drepturi de autor, o notificare de licență dând permisiune publică de a folosi Versiunea Modificată în condițiile acestei Licențe, sub forma prezentată în Apendicele de mai jos.

este flt dating legit

Păstrați în acea notificare de licență lista integrală a Fdl dating dating Invariante și Textele de Copertă necesare date fdl dating notificarea de licență a Documentului. Includeți o copie nealterată a acestei Licențe. Păstrați secțiunea Numită "Istorie", Păstrați-i Titlul și adăugați-i un element care să indice măcar titlul, anul, noii autori și editorul Versiunii Modificate așa cum este dat pe Pagina de Titlu.

Dacă nu există o secțiune Numită "Istorie" în Document, creați una în care indicați titlul, anul, autorii și editorul Documentului așa cum este dat pe Pagina de Titlu al acestuia și apoi adăugați un element care să descrie Versiunea Modificată așa cum a fost cerut în fraza precedentă. Păstrați locația de rețea, dacă există, dată în Document pentru acces public la o copie Transparentă a Documentului, cât și locațiile de rețea date în Document pentru versiunile mai vechi pe care s-a bazat acesta.

Acestea pot fi incluse în secțiunea Numită "Istorie". Puteți omite locația de rețea a unei lucrări care a fost publicată cu cel puțin patru ani înainte de Documentul în sine, sau dacă editorul original al versiunii la care se referă vă dă permisiunea. Pentru orice secțiune Numită "Mulțumiri" sau "Dedicații" Păstrați Titlul secțiunii și păstrați în secțiunile respective toată substanța și tonul mulțumirilor și dedicațiilor fiecărui contribuitor. Păstrați toate Secțiunile Invariante ale Documentului, nealterate ca text și ca titluri.

Hota FRANKE FDL 664 XS Inox 110.0017.937

Numerotarea secțiunilor sau echivalentul numerotării nu sunt considerate ca făcând parte din titlurile secțiunilor. Ștergeți orice secțiune Numită "Giruri". O astfel de secțiune nu poate fi inclusă în Versiunea Modificată. Nu modificați titlul nici unei secțiuni existente pentru a fi Numită "Giruri" sau pentru a intra în conflict cu vreo Secțiune Invariantă.

Vând ochelari ski Atomic Revent FDL HD

Păstrați toate Limitările de Responsabilitate. Dacă Versiunea Modificată include secțiuni noi incluse în titlu sau anexe care se califică drept Secțiuni Secundare și nu conțin material copiat din Document, aveți dreptul la alegerea Dvs. Pentru a face aceasta, adăugați-le titlurile la lista de Secțiuni Invariante în notificarea de licență a Versiunii Modificate.

Aceste titluri trebuie să fie distincte față de toate celelalte titlurile de secțiune. Puteți adăuga o secțiune Numită "Giruri" doar dacă aceasta conține numai girurile a diverse entități asupra Versiunii Modificate - de exemplu recenzii sau faptul că textul a fost aprobat de o organizație ca fiind o definiție autoritară a unui standard.

Dacă Documentul conține deja texte de copertă pentru coperta respectivă, adăugat în leo datând fdl dating fecioară de Dvs.

Autorul autorii și editorul editorii Documentului nu vă dau prin această Licență permisiunea de a le folosi numele pentru publicitate sau pentru a pretinde sau implica vreo girare a oricărei Versiuni Modificate. Versiunea modificată nu trebuie să conțină decât o singură copie a acestei Licențe, iar duplicatele fdl dating ale Secțiunilor Invariante pot fi înlocuite cu fdl dating singură copie. Dacă există Secțiuni Invariante cu nume identice și conținut diferit, schimbați-le numele adăugând la sfârșitul titlului, în paranteză, ori numele autorului sau al editorului original al acelei secțiuni dacă acesta este cunoscut, ori un număr unic.

Faceți aceleași modificări respective titlurilor secțiunilor în lista de Secțiuni Invariante din notificarea de licență a versiunii combinate. În versiunea combinată trebuie să combinați și toate secțiunile Numite "Istorie" din diversele documente originale, creând o secțiune unică Numită "Istorie"; la fel trebuie să combinați și toate secțiunile Numite "Mulțumiri" cât și cele Numite "Dedicații". Trebuie să ștergeți toate secțiunile Numite "Giruri".

Manual de utilizare Hotpoint FDL 9640P UK

Puteți să extrageți un document dintr-o astfel de colecție și să-l distribuiți individual sub această Licență cu condiția de a include o copie a acestei Licențe în documentul extras și să urmați condițiile acestei Licențe în toate celelalte privințe în legătură cu copiile identice ale acelui document.

Când Documentul este inclus într-un agregat, această Licență nu se aplică celorlalte lucrări din agregat care nu sunt ele însele rezultate derivate ale Documentului.

Acest document stabileste termenii si conditiile in care puteti utiliza site-ul www. E-mail de contact: marketing deltastudio. Accesul si utilizarea site-ului se face fdl dating autoritatea acestor reguli, in termenii si conditiile stipulate de mai jos. Utilizarea site-ului, logarea si accesul la servicii presupune implicit acceptarea acestor termeni si conditii, cu toate consecintele care decurg din acceptarea acestora.

Dacă cerințele legate de Textele de Copertă din secțiunea 3 se aplică acestor copii ale Documentului, atunci dacă Documentul este mai puțin de jumătate din întregul fdl dating atunci Textele de Copertă ale Documentului pot fi puse pe coperți care să separe Documentul în cadrul agregatului, sau pe un echivalent electronic al acestora, dacă Documentul se prezintă în format electronic.

Altfel ele trebuie să apară pe coperțile tipărite care îmbracă întreg agregatul.

 • Wikționar:GNU FDL - Wikționar
 • Datând o femeie de 40 de ani
 • Modul Incarcare Negru Apple iPhone XS (fdl)
 • Te întâlnești cu cineva care înseamnă
 • La acest capitol va va ajuta sistemul nostru inteligent de cautare, ce ofera informatie detaliata privind biletele de avion Chisinau-Fond Du Lac.
 • Dating pentru părinți singuri sua sua
 • Negru latino dating
 • Datând semnificație în telugu

Înlocuirea Secțiunilor Fdl dating cu traduceri ale acestora necesită permisiune specială din partea celor care dețin fdl dating de autor, însă puteți include traduceri ale unora dintre sau tuturor Secțiunilor Invariante împreună cu variantele originale ale acestora. Puteți include o traducere a acestei Licențe cât și toate notificările de licență din Document, cât și Limitările de Responsabilitate atâta timp cât includeți și versiunea originală în engleză a acestei Licențe, plus versiunile originale ale respectivelor notificări de licență și limitări de responsabilitate.

În cazul apariției oricăror discrepanțe între versiunea tradusă și versiunea originală a fdl dating Licențe, a vreunei notificări de licență sau a vreunei limitări de responsabilitate, versiunea originală are prioritate.

Modul Incarcare cu Mufa Incarcare, Microfon Negru Apple iPhone XS (fdl)

Dacă vreo secțiune din Document este Numită "Mulțumiri", "Dedicații" sau "Istorie" cerința din secțiunea 4 de a-i Păstra Titlul secțiunea 1 va necesita în mod normal schimbarea titlului în sine. Orice copiere, modificare sau redistribuire a Documentului în vreo altă condiție este fdl dating și vă va anula în mod automat drepturile conferite de această Licență.

Pe de altă parte, terților cărora le veți fi transmis copii sau drepturi în conformitate cu această Licență nu li se vor anula aceste drepturi atâta timp cât i se conformează. Fdl dating noi versiuni vor păstra spiritul acestei versiuni fdl dating pot diferi în fdl dating detaliilor, cu scopul de a se adresa unor noi probleme reale sau potențiale.

Fiecărei versiuni ale acestei Licențe îi este asociat un număr de versiune distinct. Dacă Documentul specifică un anumit număr de versiune "sau orice versiune ulterioară" al acestei Licențe, aveți de ales între a vă conforma termenilor și condițiilor ori ale versiunii specificate explicit sau fdl dating oricărei variante ulterioare publicate nu ca variantă preliminară de către Free Software Foundation.

Dacă Documentul nu specifică un număr de versiune al acestei Licențe atunci puteți alege orice versiune publicată nu ca variantă preliminară de către Free Software Foundation.

codul marlboro dating