Sari la conținut

Feel the thrill. Rezervoarele de combustibil diesel pot fi integrate în corpul ambarcațiunii. Conţinutul PREMIUM nu poate fi imprimat când este activată setarea pentru păstrarea documentelor imprimate la proprietăţile driverului de imprimantă. Ceva trebuie sa lovit rezervoarele de combustibil și a explodat. Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens.

Actually, fuel tanks ignite on impact. De fapt, rezervoarele de combustibil se vor aprinde la impact.

Dacă încercaţi să imprimaţi conţinut PREMIUM realizat pentru dimensiuni de hârtie care nu sunt acceptate de imprimantă, pe ecranul computerului apare un mesaj de eroare. Verificarea 5 Imprimanta procesează o operaţie?

Go and Bomb the fuel tanks. Du-te și Bomb rezervoarele de combustibil. The fuel tanks of newly manufactured motor vehicles contain no petrol vapour.

rezervoare premium de potrivire

Rezervoarele de carburant ale autovehiculelor nou produse nu conțin vapori de benzină. The bikers of D-Company are looting the fuel tanks.

Economisirea energiei pentru utilizări la presiune înaltă

Anyone out there who is brave enough to save them? Feel the thrill.

Заместитель директора только что солгал директорской канцелярии. Я хочу знать .

Bikerii de D-de companie sunt jafuri rezervoarele de carburant cineva acolo care este destul de curajos pentru a le salva Simte? With external fuel tanks, the 51s can make it. Cu rezervoare de combustibil externe, 51s pot face.

Utilitare – Camioane - rezervor în toata tara

The fuel tanks are available in plastic, steel or aluminium. Sunt disponibile rezervoare de combustibil din material plastic, oţel sau aluminiu.

Cum arata filtrul de motorina dupa 15000 km alimetat de la Rompetrol si OMV?

The brake chambers and fuel tanks are also well protected. Camerele de frânare și rezervoarele de combustibil sunt, de asemenea, bine protejate.

Browserul dumneavoastră nu mai este acceptat.

Diesel fuel tanks may be integral with the hull. Rezervoarele de combustibil diesel pot fi integrate în corpul ambarcațiunii. Something must have hit the fuel tanks and exploded.

Ceva trebuie sa lovit rezervoarele de combustibil și a explodat.

rezervoare premium de potrivire

All I'll say is they thought it best to fit two fuel tanks. Tot ce voi spune este ca ei au considerat că cel mai bine pentru a se potrivi două rezervoare de combustibil. See what you can find around the fuel tanks.

Traducere "rezervoare de combustibil" în engleză

Vezi ce găsești pe lângă rezervoarele de combustibil. The Air Production Modulator APM is on tractors placed between the chassis frames in order to create more space for chassis-mounted equipment such as rezervoare premium de potrivire tanks. La autotractoare, modulatorul de producere a aerului APM este amplasat între cadrele şasiului, pentru a crea mai mult spaţiu pentru echipamentul montat pe şasiu, cum ar fi rezervoarele de combustibil.

rezervoare premium de potrivire

The fuel tanks for supplying the engine of the vehicle shall meet the following requirements: Rezervoarele de combustibil pentru alimentarea motorului vehiculului trebuie să îndeplinească următoarele cerințe: Number of fuel tanks [Not mandatory] Număr de rezervoare de combustibil [opțional] We've lost three fuel tanks!

Am pierdut 3 rezervoare de combustibil!

Aceste exemple pot conține termeni colocviali. Traducere "rezervoare de combustibil" în engleză Substantiv fuel tanks Alte traduceri Pentru vehiculele echipate cu mai multe rezervoare de combustibil, toate rezervoarele se încălzesc în același fel, după cum se indică în continuare. In the case of vehicles fitted with more than one fuel tankall the tanks shall be heated in the same way as described below.

You couldn't exactly go flying into fire with fuel tanks on your wings. Nu puteai zbura în foc cu rezervoare de combustibil pe aripi. Drop the fuel tanks and pull up!

Am gasit 593 anunturi

Aruncă rezervoarele de combustibil și ridică-te! Its fuel tanks were in wings and had a capacity of l. Rezervoarele de combustibil erau plasate în aripi și aveau o capacitate de de litri.

  • Profilul site-ului de dating romantic
  • Весь вечер оказался сплошной комедией ошибок.

In fact, power is by means of a vacuum pump which shall withdraw first from the fuel tanks on the sides and then the main. De fapt, puterea este cu ajutorul rezervoare premium de potrivire pompe de vid care retrage primul din rezervoarele de combustibil pe părţile laterale şi, apoi, principalele. Another work material, such as fuel tanks for the dredging machine, pipes, octopus, tools, etc, are on board to carry out the necessary work.

Un alt material de lucru, cum ar fi rezervoare de combustibil pentru maşina de dragare, tevi, caracatiţă, unelte, etc, sunt la bord să efectueze lucrările necesare. Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context.

rezervoare premium de potrivire

Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați. Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate.

Produsele noastre

Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens.

Propune un exemplu.