Sari la conținut

Doctor în Sociologie Universitatea din Bucureşti, şi autor al mai multor studii de specialitate dedicate sociologiei familiei. Competențe profesionale - Proiectarea și realizarea de cercetări sociologice culegere, prelucrare și analiză de date sociale în organizații și comunități, cercetări culturale, studii de piaţă etc. Consider că manifestările complexe din cadrul acestor microcosmosuri se reflectă cu mai mare claritate în preajma și cu ocazia sărbătorilor, și pot fi surprinse mai fidel cu ajutorul diferitelor tipuri de documente personale.

Obiectivele specifice ale programului de studii: - transmiterea de cunoştinţe şi formarea abilităţilor necesare dobândirii competenţelor ce urmează. Competenţe profesionale: C1. Proiectarea și realizarea de cercetări sociologice culegere, prelucrare și analiză de date sociale în organizații și comunități, cercetări culturale, studii de piață etc.

sociologie dating on-line dating site california de nord

Gestionarea sistemelor de date sociale C3. Diagnoza mediului organizational C4. Utilizarea adecvată a perspectivei sociologice aplicate C5. Identificarea sociologie dating on-line de dezvoltare sociologie dating on-line resurselor umane din organizație prin aplicarea de metode specifice C6.

Analiza interacțiunii resurselor umane Competenţe transversale: CT1. Aplicarea strategiilor de muncă riguroasă, eficientă, de punctualitate și răspundere personală față de rezultat, pe baza principiilor, normelor și a valorilor codului de etică profesională CT2. Aplicarea tehnicilor de relaționare în grup a capacităților empatice de comunicare interpersonală și de asumare de roluri specifice în cadrul muncii în echipă CT3.

Utilizarea eficientă a surselor informaționale și a resurselor de comunicare și formare profesională asistată portaluri Internet, aplicații software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc atât în limba română cât și într-o limbă de circulație internațională 3.

Toate disciplinele din planul de învățământ sunt corelate cu Clasificarea Ocupațiilor din România COR respectiv Clasificarea Internațională Standard a Ocupațiilor - ISCO 08, toate cunoștințele, abilitățile și atitudinile urmărite a fi formate fiind în corespondență, în principal, cu grupa de bază - specialişti în domeniul resurselor umane şi de personal furnizează servicii legate de politicile de personal cum ar fi recrutarea sau dezvoltarea personalului, analize ocupaţionale şi orientare profesională : consilier orientare privind cariera ; consilier sociologie dating on-line ; consultant intern în resurse umane ; specialist în recrutare ; specialist în dezvoltare organizaţională sociologie dating on-line specialist în relaţii de muncă ; consilier pentru dezvoltare personală Metodologie privind organizarea și desfășurarea activităților didactice în anul universitaraprobată în ședința Senatului din data de

sociologie dating on-line toaletă datând inggris