Sari la conținut

Psihologia personalităţii ne sugerează că sursa principală a comportamentului uman ar fi ascunsă în structura internă a individului, în personalitatea sa. Rămas absolut singur, naufragiat pe o insulă fără prezenţă umană, Robinson îşi construieşte existenţa după normele şi valorile societăţii care l-a creat. De exemplu, starea afectivă de moment în cotidian îi spunem dispoziţie, bună sau proastă sau comportamentul pe care îl are o altă persoană pot determina modificări situaţionale în comportamentul individului.

Individul în context social. Psihologia 1 ca ştiinţă se ocupă cu studiul vieţii datând un bărbat rupt şi a comportamentului individului astfel încât toate ramurile psihologiei, inclusiv psihologia socială, au acest obiect de studiu generic în comun. D Psihologie socială E Curs: Introducere în psihologia socială G comportamentului individului aflat în context social sau, altfel spus, în dating online psihologie socială sociale.

backpage dating memphis tn definiți dating într-o relație

Individul se dating online psihologie socială în situaţii sociale sau într-un context social ori de câte ori se află în prezenţa altor persoane. Altfel spus, contextul social există ori de câte ori individul este confruntat cu prezenţa altor persoane, indiferent dacă este vorba de o singură persoană, un grup sau o mulţime. Psihologul social porneşte de la premisa conform căreia ceilalţi exercită permanent o influenţă asupra individului producând modificări la nivelul psihismului şi comportamentului acestuia.

Mai mult decât atât, psihologii sociali au demonstrat că influenţa celorlalţi asupra individului se produce chiar şi în cazul în care nu există interacţiune sau prezenţa celorlalţi şi interacţiunea cu ei este doar imaginară. Pentru a înţelege mai bine esenţa modului în care psihologia socială abordează psihismul şi comportamentul uman să analizăm cu atenţie definiţia propusă de Gordon Allport.

În psihologie s-a încetăţenit faptul că toate stările, procesele şi structurile psihice pot fi grupate şi analizată ca fiind manifestări cognitive, dating online psihologie socială sau motivaţionale. Orice manual de psihologie generală alocă câte o secţiune acestor dimensiuni. Din dimensiunea cognitivă a psihismului uman fac parte şi sunt analizate atenţia, senzaţiile, percepţiile, gândirea, limbajul, inteligenţa, memoria etc.

Această parte a psihicului este preocupată de procesarea informaţiei la nivelul sistemului psihic uman. Procesarea informaţiei implică astfel de operaţii precum selectarea, captarea, interpretarea, stocarea, activarea şi folosirea informaţiei de exemplu, atenţia este implicată în selectarea informaţiei în timp ce memoria este orientată preponderent spre stocarea acesteia etc.

Deseori pentru a face trimitere la totalitatea stărilor, structurilor şi proceselor cognitive psihologii, inclusiv psihologii sociali, folosesc termenul de cogniţie.

Introducere in psihologia sociala

Când informaţia procesată este de natură socială, se refera la cunoaşterea şi reflectarea lumii sociale şi a individului aflat în interacţiune cu ceilalţi, se foloseşte termenul de cogniţie socială. O serie de alte procese şi stări psihice precum afectul, emoţia, sentimentul, dispoziţia fac parte din dimensiunea afectivă a vieţii intrapsihice.

Procesele şi stările afective sunt reacţii evaluative la ceea ce se întâmplă în interiorul şi în exteriorul individului. Emoţiile sociale sunt acele reacţii evaluativ-afective care reflectă dinamica prezenţei, interacţiunilor şi relaţiilor individului cu ceilalţi de exemplu, invidia este o emoţie socială care nu poate apărea decât cu prilejul evaluării comparative a propriei persoane şi a celuilalt cu privire la prezenţa sau absenţa unei calităţi sau obiect. Stările motivaţionale pot fi înţelese ca dezechilibrări ale homeostaziei ce apar la diferite niveluri ale fiinţei: fiziologic, psihologic, social.

În cazul motivelor sunt prezente tot timpul două componente sau funcţii: cea de energizare şi cea de orientare.

Astfel, dating online psihologie socială motivaţionale implică tot timpul creşterea sau mobilizarea energiei psihice sau nervoase şi, simultan, direcţionarea acestei energii spre comportamente şi sau procese psihice care pot satisface motivaţia subiacentă.

La fel ca şi în cazul celorlalte dimensiuni psihologii sociali discută despre motivele sociale, motive care sunt legate de existenţa celorlalţi şi care ne energizează pentru şi ne orientează înspre interacţiunea cu ceilalţi de exemplu, cel mai important motiv social este motivul apartenenţei sau asocierii sociale, motiv care ne face să căutăm compania celorlalţi şi să stabilim relaţii interpersonale durabile.

dating de vulcan dating asemănătoare

Dintre toate dimensiunile psihismului uman psihologii, inclusiv psihologii sociali, acordă o atenţie deosebită proceselor cognitive. Analiza cauzelor atenţiei sporite acordate proceselor cognitive depăşeşte însă limitele acestui suport de curs. Dacă e să revenim la definiţia psihologiei sociale propusă de Allport se poate vedea că dimensiunea motivaţională este în mod nejustificat omisă. Ţinând cont de cele expuse mai sus prima parte a definiţiei ar putea fi modificată astfel: psihologia socială studiază modul în care procesele şi stările cognitive, afective şi motivaţionale ale unui individ la fel ca şi comportamentul acestuia sunt influenţate de prezenţă actuală, imaginară sau implicită a altora.

Sociologie și psihologie.

Focalizarea asupra studiului individului Din definiţia propusă mai sus este evident faptul că psihologia socială se ocupă de studiul psihismului individual.

Deşi la începuturile evoluţiei disciplinei au fost anumiţi autori care au insistat asupra faptului că psihologii sociali trebuie să investigheze psihismul de grup group mindnivelul cunoaşterii ştiinţifice actuale nu recunoaşte prezenţa activităţii psihice decât la nivelul organismului biologic considerat separat.

Altfel spus, psihologul social, la fel ca oricare psiholog, este interesat de studiul psihismului individual. Focalizarea asupra studiul comportamentului social În definiţia sa Allport indică, alături de dimensiunile psihismului uman, şi comportamentul.

este de 15 o vârstă bună pentru a începe întâlniri viteză dating carrboro

Precizarea expresă a comportamentului este importantă şi în acelaşi timp necesară: psihologii nu au acces direct la procesele cognitive, afective sau motivaţionale din capul individului. Ei judecă despre prezenţa şi dinamica ipotetică a acestora indirect, în baza comportamentului.

  1. Все подняли головы.
  2.  - И потом, я не .

Altfel spus, am putea afirma că psihologii sociali studiază, în mod direct şi nemijlocit, comportamentul social al indivizilor. Altfel spus, putem fi influenţaţi şi suntem influenţaţi atunci când interacţionăm cu o dating online psihologie socială, cu un grup sau în cazul în care ne aflăm în mijlocul unei mulţimi.

Dacă prezenţa socială a unor indivizi nu necesită precizări suplimentare este util să facem o distincţie clară dintre un grup şi o mulţime. Atât în cazul grupului cât şi în cazul mulţimii este vorba de prezenţa mai multor oameni.

Ceea ce face diferenţa este prezenţa sau absenţa unui liant preexistent între ei. Persoanele ce fac parte dintr- un grup au de regulă o istorie comună: au interacţionat anterior unii cu alţii, se cunosc între ei, au dezvoltat norme de conduită specifică, valori comune etc. Mulţimea este însă o colecţie de indivizi a căror singură legătură este doar în prezent: faptul că toţi se regăsesc împreună aici şi acum.

Când vorbim de mulţime nu e neapărat să ne imaginăm o piaţă plină de oameni care participă, de exemplu la un miting. Numărul persoanelor poate să fie şi relativ mic: de exemplu, dacă aţi urcat într-un maxi-taxi vă veţi afla în prezenţa unei mulţimi, chiar dacă sunt doar călători pe care nu-i cunoaşteţi.

  • Viteză dating champaign urbana
  • Она вглядывалась в глаза Танкадо - и видела в них раскаяние.
  • Dating site open source php

Dacă acel maxi-taxi face o legătură între două dating online psihologie socială şi pe parcursul a câtorva ore toţi călătorii comunică dating online psihologie socială, anonimatul dispare şi putem vorbi despre un grup incipient având şi o micro-istorie a sa. Formele prezenţei sociale Din definiţia lui Allport reiese faptul că prezenţa socială se poate realiza prin trei modalităţi distincte: printr-o prezenţă actuală, imaginară sau implicită.

Faptul că o astfel de prezentă vă influenţează este uşor de înţeles. De exemplu, dacă v-aţi certat de dimineaţă cu un prieten sau cu un părinte vă puteţi aduce aminte că în acel moment starea afectivă vi s-a modificat cu tot apanajul: tonalitatea vocii s-a schimbat, la fel şi ritmul bătăilor inimii etc.

Prezenţa imaginară Prezenţa imaginară transferă interacţiunea exclusiv în spaţiul intrapsihic; celălalt nu este prezent fizic dar, ca rezultat al unei prezenţe şi interacţiuni imaginare, dating online psihologie socială efecte asupra vieţii intrapsihice şi comportamentului individului. De exemplu, este foarte posibil ca seara, înainte de a adormi, să reluaţi în spaţiul imaginaţiei cearta pe care aţi avut-o cu un prieten sau un părinte în timpul zilei, sau să 4 F Autor: Conf.

În ambele cazuri interlocutorul lipseşte, nu este prezent real sau explicit, dar prezenţa lui în spaţiul imaginaţiei vă este evidentă. Dacă în astfel de momente de comunicare imaginară am măsura unii din parametrii fiziologici ai corpului conductibilitatea electrogalvanică a pielii, ritmul bătăilor inimii sau al respiraţiei etc.

Psihologie socială

Psihologii sociali au demonstrat în repetate rânduri că prezenţa imaginară a celuilalt poate influenţa viaţa intrapsihică şi comportamentul individului, uneori la fel de puternic ca şi în cazul prezenţei actuale. Unii cercetători afirmă chiar că omul nu este aproape niciodată singur, în solitudine absolută. Mark Baldwin şi John Holmes consideră că, chiar dacă în preajma noastră nu se află nici o persoană, individul se află mai tot timpul în faţa unor persoane dating online psihologie socială, imaginare.

Cine sunt acestea? Atunci când cunoaştem alte persoane şi interacţionăm mult timp cu ele dezvoltăm reprezentări mentale elaborate ale celorlalţi şi le stocăm în memoria noastră. Totalitatea acestor reprezentări mentale alcătuiesc în mintea noastră o colecţie de persoane imaginare cărora le putem spune audienţă privată Baldwin şi Holmes, Evident, nu toate reprezentările mentale ale tuturor persoanelor pe care le-am cunoscut vreodată sunt active tot timpul.