Sari la conținut

Legislaţie aplicabilă Ordonanţa Guvernului nr. Dispoziţia de schimbare a numelui produce efecte juridice de la data înscrierii menţiunii corespunzătoare pe marginea actului de naştere. Când petentul este o persoană majoră, peste 18 ani un exemplar al Monitorului Oficial al României, partea a III-a, în care a fost publicat extrasul din cererea de schimbare a numelui să nu fie mai vechi de un an certificatul de cazier judiciar al solicitantului — emis pentru schimbare nume; certificatul de cazier fiscal privind solicitantul — emis pentru schimbare nume; copii simple de pe certificatele de stare civilă ale persoanei care solicită schimbarea numelui; consimţământul, dat în formă autentică, al celuilalt soţ, în cazul schimbării numelui de familie comun purtat în timpul căsătoriei; orice alte acte pe care solicitantul le consideră necesare pentru motivarea cererii sale. De la această dată solicitantul va purta numai numele dobândit prin dispoziția de schimbare a numelui. Fotocopia pasaportului strain; 6. De la această dată solicitantul va purta numai numele dobândit prin dispoziţia de schimbare a numelui.

In situatia în care reprezentantul legal al unei persoane fizice solicită, în numele acesteia, ridicarea actului de identitate, sunt necesare documentele cu care face dovada identităţii si a calităţii de împuternicit care îl indreptăţeşte la această cerere Cetăţenii români aflaţi în străinătate În situaţia în care solicitantul nu se află în ţară, mandatarul va prezenta o procură specială pe care se află aplicată fotografia titularului, autentificată de misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul în care se află solicitantul.

În cuprinsul procurii este necesar să se regăsească referirea expresă la obiectul mandatului.

kiwi datând din australia top site-ul de dating asiatic online

Cererea se depune personal sau prin împuternicit cu procură specială sau împuternicire avocațială. Dacă părinții nu se înțeleg cu privire la schimbarea numelui copilului, va hotărî autoritatea tutelara. Când petentul este o persoană majoră, peste 18 ani un exemplar al Monitorului Oficial al României, partea a III-a, în care a fost publicat extrasul din cererea de schimbare a numelui să nu fie mai vechi de un an certificatul de cazier judiciar al solicitantului — emis pentru schimbare nume; certificatul de cazier fiscal privind solicitantul — emis pentru schimbare nume; copii simple de pe certificatele de stare civilă ale persoanei care solicită schimbarea numelui; consimţământul, dat în formă autentică, al celuilalt soţ, în cazul schimbării numelui de familie comun purtat în timpul căsătoriei; orice alte acte pe care solicitantul le consideră necesare pentru motivarea cererii sale.

dating online posibil melvil poupaud dating

Când schimbarea numelui priveşte un copil cu vârsta între 0 şi 14 ani cererea se face de către unul din părinţi, cu consimţământul celuilalt un exemplar al Monitorului Oficial al României, partea a III-a, în care a fost publicat extrasul din cererea de schimbare a numelui să nu fie mai vechi de un an certificatul de cazier judiciar al tatălui — emis pentru schimbare nume al mamei — emis pentru schimbare nume; certificatul de cazier fiscal al tatălui — emis pentru schimbare nume al mamei — emis pentru schimbare nume; copie simple de pe certificatul de naştere al copilului; consimţământul, dat în formă autentică, al celuilalt părinte; orice alte acte pe care solicitantul le consideră necesare pentru motivarea cererii sale.

Adresa şi date de contact mun. Oradea, p-ţa.

număr de telefon sau data de telefon online dating înscrie-te

Unirii nr. Cand cererea este facuta de unul dintre parinti, este necesar acordul celuilalt parinte, dat in forma autentica.

Acordul nu este necesar in cazul in care celalalt parinte este pus sub interdictie ori este declarat judecatoreste disparut sau decazut din drepturile parintesti. Cand minorul a implinit varsta de 14 ani, cererea va fi semnata si de acesta.

Termen de soluţionare Conform prevederilor legale, termenul de solutionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de pana la 30 de zile de la data inregistrarii cererii la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor. In situatii deosebite, termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de catre seful serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor. In cazul in care un cetatean se afla intr-o situatie deosebita ce poate justifica solicitarea eliberarii actului de identitate intr-un termen mai scurt de 2 zile lucratoare ex. Legislaţie aplicabilă O. Cărţile de identitate se eliberează titularilor.