Sari la conținut

Rezultate: Model de formare 4 module -perfecţionare educatori; 20 de formatori locali instruiţi să aplice modelul elaborat de CRIPS în cursurile pentru educatori; 12 cursuri pilot de formare a educatorilor organizate în beneficiul a persoane; în judeţul Argeş: au participat la curs 20 de educatori din SR din cadrul C. Rezultate: - 1 centru de zi înfiinţat şi funcţional - 10 beneficiari ai serviciilor acordate în cadrul Centrului de zi Sf.

dotarea socială online dating glacial varve dating

Dimensiuni documente L x l max. Furnizorul va executa toate reviziile de îmbunătăţire necesare pentru finalizarea propunerilor ofertate, în conformitate cu feedback-ul Autorităţii Contractante. Pregătirea, implementarea şi gestionarea tuturor activităţilor ce fac obiectul acestor specificații tehnice şi al viitorului contract, încheiat în urma derulării procedurii de achiziţie publică, se va face sub directa supraveghere şi cu participarea Autorităţii Contractante.

dotarea socială online dating dating site pentru bolnav terminale

Produsele vor fi acceptate de către Autoritatea Contractantă, dotarea socială online dating condiţia ca acestea să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii: Produsele vor fi livrate în termen de 30 zile calendaristice de la data semnării contractului de achiziţie, cu mijloacele de transport puse la dispoziţie de către furnizor, la locaţiile indicate de Autoritatea Contractantă.

Produsele furnizate trebuie să satisfacă în toate privinţele specificaţiile tehnice descrise; Produsele trebuie să fie noi, funcţionale şi pregătite pentru utilizare. În cazul în care buna funcţionare presupune accesorii suplimentare celor din specificaţia tehnică, acestea vor livrate de furnizor, fără costuri suplimentare.

dotarea socială online dating efectuarea site-ului de dating

Furnizorul va asambla produsele livrate, astfel încât, cerinţele şi natura aplicaţiei să fie respectate; Recepţia se va executa în spaţii anunţate în prealabil, în prezenţa unei persoane delegate de către Autoritatea Contractantă, pe baza fişei tehnice şi a unei probe funcţionale. Produsele furnizate vor fi ambalate în cutii separate, nu vor prezenta pete, zgârieturi, piese lipsă etc. Oferta tehnică Furnizor trebuie să înainteze oferta sa completă, în conformitate cu prezentele specificații tehnice.

Nu sunt acceptate oferte alternative. Nu sunt acceptate oferte parțiale. Oferta tehnică trebuie să conţină: Listele cantităţilor de componente — Fişe tehnice pentru fiecare produs ce urmează a fi achiziţionat, unde este cazul — Manual de utilizare a produsului, în limba română, unde este cazul — Contractorul va prezenta propunerile, luând în considerare timpul necesar Autorităţii contractante pentru feed — back.

Oferta financiară Oferta financiară va fi elaborată conform următorului tabel:.