Sari la conținut

Rețineți că rezidenții din California pot să aibă dreptul să ne ceară o notificare care să descrie ce categorii de date cu caracter personal dacă există partajăm cu terții sau afiliații pentru marketing direct. Príliš zlé. Kto aj tak urobí kontrolu?

Warum sind wir so machtlos? Betrachten Sie China und Russland. Obwohl ich mit ihrer Politik nicht unbedingt einverstanden bin, haben sie zumindest deutlich gemacht, dass sie in dieser Hinsicht nicht mehr missbraucht werden wollen. Sie wechseln zu ihrer eigenen Technologie, z. Wir verfügen eigentlich über das glückliche Geld und die Brainmacht, um dies alleine zu tun. Απογοητεύομαι όταν βλέπω τον τρόπο με τον οποίο εταιρείες όπως η Microsoft, η Google και η Intel σφάζονται απευθείας στα πρόσωπά μας.

fil chi dating site dating fii pacient

Υπολογιστές που ανήκουν σε υποδομές ζωτικής σημασίας με ευαίσθητες πληροφορίες λειτουργούν Windows 10 και δεν μπορείτε να απενεργοποιήσετε fil chi dating site αποστολή «δεδομένων τηλεμετρίας» και κανείς δεν γνωρίζει πραγματικά τι πράγματι αποστέλλεται; Πολύ κακό. Θέλετε να ελέγχετε ποιες εφαρμογές έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο στο έξυπνο τηλέφωνο Android; Η Google δεν σας θέλει.

Για σπουδαίο λόγο. Πιστεύετε ότι οι CPU που διαθέτουμε στους υπολογιστές μας δεν έχουν κερκόπορτες; Κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι αφελές.

Ποιος πρόκειται να ελέγξει ούτως ή άλλως; Θα μπορούσα να συνεχίσω με έναν κατάλογο, αλλά το κύριο σημείο είναι ότι οι εταιρείες αυτές δεν έχουν το καλύτερο για τον πελάτη.

Καταχρώνται την εξουσία τους. Γιατί είμαστε τόσο ανίσχυροι; Κοιτάξτε την Κίνα και τη Ρωσία. Μεταβαίνουν στη δική τους τεχνολογία, π. Οι ΗΠΑ πιστεύουν κυριολεκτικά χρήματα σε μηχανικούς και η «διαρροή εγκεφάλων» που βιώνουμε εδώ στην Ευρώπη είναι γεμάτη! Χρειαζόμαστε περισσότερες επενδύσεις στην τεχνολογία μας ή θα καταλήξουμε να είμαστε «τεχνικοί σκλάβοι» για πάντα.

fil chi dating site dating site pentru 23 de ani

Me desespero cuando veo cómo empresas como Microsoft, Google e Intel se están acostando directamente en nuestras caras. Básicamente, estamos infiltrados y no tenemos poder para hacer nada al respecto. Los ordenadores que pertenecen a infraestructuras críticas con información sensible funcionan con Windows 10 y no se puede desactivar el envío de «datos de telemetría» y nadie sabe realmente lo que se envía realmente? Demasiado malo. Google no quiere. Por una buena razón.

En mi opinión, esto es ingenuo. Podría continuar con una lista, pero lo principal es que estas empresas no tienen lo que mejor para el cliente en mente. Abusan de su poder. Mira a China y Rusia. Aunque no estoy necesariamente de acuerdo con sus políticas, al menos afirmaron que ya no quieren ser abusadas a este respecto.

Los EE. Necesitamos más inversión en nuestra propia tecnología o acabaremos siendo «esclavos tecnológicos» para siempre. Ma tahaksin näha, kuidas sellised ettevõtjad nagu Microsoft, Google ja Intel meie nägu otse lämmatavad. Me oleme põhimõtteliselt infilteeritud ja meil ei ole õigust teha selles küsimuses midagi. Liiga halb. Kas soovite kontrollida, millistel mobiilirakendustel on teie Androidi nutitelefonis internetiühendus? Google ei taha, et te seda teeksite.

Mõjuval põhjusel. Arvate, et meie arvutites olevatel protsessoritel ei ole tagauksi? Minu arvates on see naiivne. Kes seda niikuinii kontrollib? Ma võin nimekirjaga edasi minna, kuid peamine punkt on see, et nendel ettevõtetel ei ole midagi, mis kliendi jaoks kõige parem oleks.

Nad kuritarvitavad võimu. Miks me oleme nii jõuetud? Vaadake Hiinat ja Venemaad. Kuigi ma ei pruugi nende poliitikaga nõustuda, märkisid nad vähemalt, et nad ei soovi enam sellega seoses väärkohtlemist. Fil chi dating site visab inseneride käes sõna-sõnalt raha ja siin Euroopas kogetud ajude äravool on naeruväärne! Toivon, että näen, miten Microsoftin, Googlen ja Intelin kaltaiset yritykset törmäävät suoraan kasvotemme.

Meillä on pohjimmiltaan soluttautuminen, eikä meillä ole valtuuksia tehdä mitään. Liian huono. Haluatko valvoa, mihin sovelluksiin sinulla on internetyhteys Android-älypuhelimella?

Google ei halua sinua. Hyvästä syystä. Katsot, että tietokoneissamme olevilla keskusyksiköillä ei ole takaportteja? Tämä on mielestäni naiivia. Kuka tarkastaa joka tapauksessa? Voisin jatkaa listaa, mutta päähuomio on se, että näillä yrityksillä ei ole sitä, mikä on asiakkaan kannalta paras vaihtoehto.

He käyttävät fil chi dating site väärin. Miksi olemme niin voimattomia? Tutustu Kiinaan ja Venäjään.

Vaikka en välttämättä yhdy heidän politiikkaansa, he ainakin huomasivat, että he eivät halua enää käyttää väärin tätä asiaa. Les ordinateurs appartenant à une infrastructure critique contenant des informations sensibles fonctionnent Windows 10 et vous ne pouvez pas désactiver leur envoi de «données télémétriques» et personne ne sait vraiment ce qui est effectivement envoyé? Trop mauvais. Google ne veut pas que vous soyez.

Pour une bonne raison. Qui va de toute façon vérifier? Ils abusent de leur pouvoir. Pourquoi sommes-nous si impuissants? Regardez la Chine et la Russie.

Éadóchas mé nuair a fheiceann mé conas cuideachtaí cosúil Microsoft, Google agus Intel ag gáire díreach ag ár n-aghaidh.

Táimid insíothlaithe go bunúsach agus níl sé de chumhacht againn aon rud a dhéanamh faoi. Is mian leat a rialú cé na haipeanna a bhfuil rochtain idirlín acu ar fhón cliste Android? Níl Google ag iarraidh ort.

Ar chúis mhaith.

A cheapann tú nach bhfuil na LAPanna atá againn i ár ríomhairí bhfuil aon backdoors? Sin naive i mo thuairim. Cé atá ag dul a sheiceáil ar aon nós? Raibh mé in ann dul ar aghaidh le liosta, ach is é an pointe is mó nach bhfuil na cuideachtaí a bhfuil cad is fearr don chustaiméir san áireamh. Mí-úsáid siad a gcumhacht. Cén fáth nach bhfuilimid chomh cumhachtach sin? Féach ar an tSín agus ar an Rúis. Cé nach gá go n-aontaím lena bpolaitíocht, léirigh siad ar a laghad nach bhfuil siad ag iarraidh go mbainfí mí-úsáid astu a thuilleadh i ndáil leis sin.

Tá siad ag aistriú chuig a dteicneolaíocht féin, e. Očajna sam kada vidim kako poduzeća poput Microsofta, Googlea i Fil chi dating site guše izravno na naše lice. U osnovi smo infiltrirani i nemamo ovlasti poduzeti ništa u vezi s time. Previše loše. Želite kontrolirati koje aplikacije imaju pristup internetu na vašem pametnom telefonu Android? Google vam ne želi. Iz opravdanog razloga. Smatrate da CPU-ovi u našim računalima nemaju stražnja vrata?

Smatram da je to naivno. Tko će ionako provjeravati?

fil chi dating site intro pentru dating online

Mogao bih nastaviti s popisom, ali glavna je točka da ta poduzeća nemaju na umu ono što je najbolje za kupca. Zloupotrebljavaju svoje ovlasti. Zašto smo toliko nemoćni? Pogledajte Kinu i Rusiju. Iako se ne slažem nužno s njihovom politikom, barem su vidjeli da više ne žele zloupotrebljavati u tom pogledu. Prelaze na vlastitu tehnologiju, npr. Kételkedem, amikor meglátom, hogy a Microsofthoz, a Google-hoz és az Intelhez hasonló vállalatok egyenesen megtanulják arcunkat.

Alapvetően beszivárogtunk bennünket, és nem hatalmazunk fel arra, hogy valamit megtegyünk ellene. Túl rossz. Ellenőrizni szeretné, hogy mely alkalmazások rendelkeznek internet-hozzáféréssel Android fil chi dating site A Google nem akarja Önt.

Alapos ok miatt. Ön szerint a számítógépeinkben található CPU-knak nincs hátsó ajtójuk? Véleményem szerint ez naiv. Ki fogja-e ellenőrizni ezt a kérdést? Folytathatom a listát, de fil chi dating site lényeg az, hogy ezek a vállalatok nem a legjobbak az ügyfél számára. Visszaélnek hatalmukkal. Miért ennyire tehetetlenek vagyunk? Tekintse meg Kínát és Oroszországot! Bár nem feltétlenül értek egyet politikájukkal, legalább azt a látszatukat fejezték ki, hogy e tekintetben már nem akarnak visszaélni.

Mi disperdo quando vedo come imprese come Microsoft, Google e Intel stiano abbracciando direttamente ai nostri volti. Siamo fondamentalmente infiltrati e non abbiamo il potere di fare nulla al riguardo. Troppo male. Volete controllare quali applicazioni hanno accesso a Internet sullo smartphone Android? Google non volete. Per un buon motivo. Pensi che le CPU di cui disponiamo nei nostri computer non abbiano backdoor? Questo è, a mio avviso, ingenuo.

Chi verificherà comunque? Potrei continuare con un elenco, ma il punto principale è che queste imprese latino online dating hanno il meglio per il cliente.

Essi abusano del loro potere. Perché siamo così impotenti?

Cum puteți să ne contactați Tipurile de informații acoperite de această politică de confidențialitate și scopurile colectării și utilizării Date cu caracter personal. Acest termen înseamnă orice informații care în mod izolat sau în combinație cu alte informații pot fi utilizate să vă identifice direct sau indirect. Câteva exemple de date cu caracter personal includ numele, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon, orice număr de identificare sau date privind locația.

Guarda la Cina e la Russia. Sebbene non siano necessariamente d'accordo con la loro politica, essi hanno almeno dichiarato di non voler più abusare a tale riguardo. Iš esmės esame įsiskverbę ir neturime įgaliojimų nieko dėl to daryti. Pernelyg bloga. Dėl rimtos priežasties. Manote, kad mūsų kompiuteriuose esantys CPU neturi jokių užpakalinių durų?

Linksys BE

Manau, kad tai naivus. Kas bet kuriuo atveju patikrins? Galėčiau pateikti sąrašą, tačiau svarbiausia tai, kad šios bendrovės neturi to, kas geriausia klientui. Jie piktnaudžiauja savo galiomis. Kodėl esame taip bejėgiai?

Žiūrėkite Kiniją ir Rusiją. Nors aš nebūtinai sutinku su jų politika, jie bent jau nurodė, kad jie nebenori būti išnaudojami šiuo klausimu. Jos pereina prie savo pačių technologijų, pvz. Mums reikia daugiau investuoti į nuosavą technologiją arba visam laikui tapti technologijų vergais. ES izmisu, kad redzu, kā tādi uzņēmumi kā Microsoft, Google un Intel smejas fil chi dating site mūsu sejās. Mēs esam iefiltrējušies, un mums nav pilnvaru to darīt.

Žēl gan. Jūs vēlaties kontrolēt, kurām lietotnēm ir piekļuve internetam jūsu Android viedtālrunī? Google tevi negrib. Laba iemesla dēļ. Domā, ka mūsu datoros esošajiem procesoriem nav nekādu aizmugurējo durvju? Manuprāt, tas ir naivs. Kas tik un tā pārbaudīs? ES varētu turpināt darbu ar sarakstu, bet galvenais iemesls ir tas, ka šiem uzņēmumiem nav tas, kas ir labāks klientam.

Transformarea digitală

Viņi ļaunprātīgi izmanto savu varu. Kāpēc mēs esam tik bezspēcīgi? Paskaties uz Ķīnu un Krieviju. Lai gan es ne vienmēr piekrītu viņu politikai, viņi vismaz izprata, ka viņi šajā ziņā vairs nevēlas tikt ļaunprātīgi izmantoti. Mums ir vajadzīgi lielāki ieguldījumi savās tehnoloģijās, vai arī mēs uz mūžu kļūsim par tehno vergiem. Niddispira meta nara kif kumpaniji bħal Microsoft, Google u Intel qed iħobbu dritti fuq wiċċna. Ħażina wisq. Trid tikkontrolla liema apps għandhom aċċess għall-internet fuqek l-ismartphone Android?

Google ma tridx li inti.

Għal raġuni tajba. Dan huwa inġenwu fil-fehma tiegħi. Min se jiċċekkja xorta waħda? Huma jabbużaw mis-setgħa viteza datând toronto. Acest termen înseamnă orice informații care în mod izolat sau în combinație cu alte informații pot fi utilizate să vă identifice direct sau indirect.

Câteva exemple de date cu caracter personal includ numele, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon, orice număr de identificare sau date privind locația. Informații agregate. Când informațiile sunt agregate, acestea sunt combinate cu informații privind alți consumatori și utilizatori. Informațiile agregate care includ datele cu caracter personal sunt considerate date cu caracter personal până când sunt anonimizate. Fil chi dating site anonimizate. Când informațiile sunt anonimizate, datele cu caracter personal sunt eliminate din datele colectate, iar porțiunea rămasă din date este reutilizată în scopuri interne sau externe, precum pentru determinarea numărului de utilizatori de pe un router specific care includ televiziune online într-un mediu de rețea de domiciliu sau câți utilizatori au vizualizat un videoclip sau o reclamă specifică de pe un site web.

Informațiile anonimizate nu pot fi utilizate pentru a vă identifica. Datele cu caracter personal ale copiilor. Site-urile web Belkin și produsele Belkin nu sunt direcționate către, iar Belkin nu colecționează cu intenție date cu caracter personal de la copii cu vârsta mai mică de 16 ani.

Dacă suntem informați că am colectat datele cu caracter personal ale unui copil cu vârsta mai mică de 16 ani, vom datele respective din sistemele noastre. În cazul în care considerați că este posibil ca noi să fi colectat accidental date cu caracter personal de la fil chi dating site privind un copil cu vârsta mai mică de 16 ani, contactați-ne aici.

SusțineriStart investing in open hardware and software alternatives. Referință: cofe-PROP Verificarea amprentelor Amprente digitale Textul de mai jos reprezintă o reprezentare simplificată, hash a acestui conținut. Este util să se asigure faptul că conținutul nu a fost modificat fraudulos, deoarece o singură modificare ar avea ca rezultat o valoare total diferită. Valoare: f7c8fdc0f85c4f4ca0a2ee64b7bc64f4b5f0fb00bc8bf67 Sursă: {"body":{"en":"Firstly, excuse me for the rather emotional text.

De asemenea, nu vindem informații ale minorilor cu vârsta mai mică de 16 ani. În continuare sunt furnizate exemple de tipuri de date pe care le colectăm despre dvs.

Context Scopurile principale ale colectării și utilizării datelor Cont și înregistrarea produsului Colectăm numele și datele dvs. De asemenea, colectăm și informațiile legate de acțiunile pe care le efectuați în timp ce sunteți autentificat în cont. Avem un interes legitim în furnizarea funcționalităților legate de cont pentru utilizatorii noștri, inclusiv autentificarea sigură în contul de la noi. Conturile pot fi utilizate pentru validarea facilă și pentru salvarea preferințelor și a istoricului de tranzacții.

Informațiile furnizate în timpul înregistrării produsului ne ajută și să vă furnizăm informații legate de actualizările de firmware, timpul de inactivitate și funcțiile noi, dar și pentru a vă oferi o asistență tehnică mai eficientă.

fil chi dating site 16 ani în vârstă de 18 ani 18

De asemenea, utilizăm datele contului și pentru a vă notifica cu privire la modificarea termenilor, condițiilor și politicilor Belkin legate de îndeplinirea contractelor cu dvs.

Date despre contractanți și parteneri Colectăm numele și datele de contact fil chi dating site contractanților și partenerilor noștri, precum și ale angajaților acestora cu care putem interacționa. Avem un interes legitim în contactarea contractanților și a partenerilor noștri de afaceri, precum și în comunicarea cu aceștia în privința administrării normale a activității, precum proiecte, servicii și facturare. Module cookie și urmărirea primei părți contractante Folosim module cookie și GIF-uri clare.

Modulele cookie reprezintă informații de dimensiuni mici pe care un site web le trimite către spațiul de stocare al computerului în timp ce site-ul web este vizualizat. Avem un interes legitim în a face site-ul nostru web să funcționeze mai eficient.

Module cookie și urmărirea terțelor părți Participăm la tehnologiile de afișare a reclamelor bazată pe comportament. Acest lucru înseamnă că o terță parte utilizează tehnologia de exemplu, un modul cookie pentru colectarea datelor despre utilizarea dvs. De asemenea, folosim module cookie și alte instrumente web pentru analiza datelor și statistică.

Vă furnizăm module cookie și instrumente pentru urmărirea terțelor părți pe baza consimțământului dvs. Asistența tehnică Dacă raportați o problemă sau ne contactați pentru asistență, vom colecta numele dvs.

Folosim datele dvs. De asemenea, avem un interes legitim și în a furniza asistență clienților noștri și soluționarea problemelor care ne sunt aduse în atenție. Date demografice Colectăm datele personale, precum vârsta sau locația dvs.

Avem un interes legitim în înțelegerea utilizatorilor noștri și furnizarea serviciilor adaptate. Angajare Dacă aplicați pentru un loc de muncă sau deveniți un angajat, colectăm datele necesare prelucrării aplicației dvs. Furnizarea acestor date este necesară pentru fil chi dating site. În anumite jurisdicții, inclusiv în SEE, folosim informațiile legate de angajații actuali pentru îndeplinirea contractului de angajare sau în anticiparea unui contract de angajare cu dvs.

În anumite contexte, suntem obligați prin lege să colectăm informații și despre angajații noștri. De asemenea, avem un interes legitim și în utilizarea datelor dvs.

  •  Это зашифрованный вирус, болван; ваше счастье, что вам не удалось его вскрыть.
  • Но она не была прижата к боку, как раньше, и его тело уже не опутывали веревки.
  •  Ключ.

Feedback, forumuri de discuții și rețele de socializare Dacă participați într-un forum de discuții pe site-ul nostru web, ne furnizați feedback sau interacționați cu noi pe unul din site-urile noastre de socializare, vom colecta numele dating brighton uk. Avem un interes legitim în primirea și acționarea pe baza feedback-ului sau problemelor dvs.

De asemenea, avem un interes legitim și în dezvoltarea produselor noi și îmbunătățirea produselor existente pe baza feedback-ului dvs. Listă marketing Atunci când vă înregistrați la una sau mai multe liste de marketing, colectăm adresa dvs. Fil chi dating site informații legate de produsele și serviciile noastre cu persoane care își dau acordul pentru primirea informațiilor de acest fel.

De asemenea, avem un interes legitim în partajarea informațiilor despre produsele sau serviciilor noastre despre care credem că ați fi interesat. Dispozitive mobile De pe dispozitivul dvs. Avem un interes legitim în înțelegerea modului în care interacționează utilizatorii cu noi și produsele și serviciile noastre pe dispozitivele mobile ale acestora.

Plasarea comenzii și cumpărare Colectăm numele dvs. De asemenea, folosim datele comenzii fil chi dating site de cumpărare pentru a respecta cerințele legale care ni se aplică, precum cerințele de raportare fiscală și financiară.

Promoții Colectăm informațiile pe care ni le furnizați ca parte a unei oportunități de promoție, inclusiv promoțiile comune cu altă companie. Avem un interes legitim în respectarea promoțiilor noastre.

Sondaje Atunci când participați la un sondaj, colectăm datele pe care ni le furnizați în cadrul sondajului. Dacă sondajul este furnizat de un furnizor terț de servicii, politica de confidențialitate a terței părți se aplică colectării, utilizării și dezvăluirii informațiilor noastre. Avem un interes legitim în înțelegerea opiniilor dvs. Tombole sau concursuri Atunci când participați la tombole sau concursuri, colectăm date despre dvs.

Avem un interes legitim în operarea tombolelor. În unele contexte, suntem obligați prin lege să colectăm și informațiile legate de persoanele care intră în tombolele noastre și avem un interes legitim în respectarea legilor respective. Interacțiuni cu site-ul web Folosim tehnologie pentru monitorizarea modului în care interacționați cu site-ul nostru web.

Acest lucru poate include link-urile pe care le accesați, informațiile pe care le introduceți în formularele noastre online, produsele pe care le-ați vizualizat sau căutat, timpul de răspundere a paginii, erorile de descărcare, durata vizitelor pe anumite pagini, clipurile video vizionate, informațiile legate de interacționarea cu pagina precum derularea, clicurile și trecerea cu mouse-ul deasupra elementelor și metodele utilizate pentru navigarea în afara paginii.

Acestea pot fil chi dating site și informații legate de dispozitivul sau browser-ul dvs. Avem un interes legitim în înțelegerea modului în care interacționați cu site-ul nostru web pentru a-l îmbunătăți, pentru a asigura prezentarea conținutului în cel mai eficient mod, pentru a depana problemele legate de navigarea pe site-ul web și pentru a înțelege preferințele și interesele dvs.

De asemenea, avem un interes legitim în detectarea și prevenirea fraudei și în a ne asigura că experiența dvs. Avem un interes legitim în monitorizarea rețelelor noastre și a vizitatorilor pe site-urile noastre web. Printre altele, acest lucru ne ajută să înțelegem care dintre serviciile site-ului nostru web sunt cele mai populare.

Pe lângă informațiile datând un om alb care le colectăm direct de la dvs. Atunci când ne furnizați date cu caracter personal, vom utiliza datele respective numai în scopurile stabilite în această politică de confidențialitate și orice notificări furnizate către dumneavoastră la momentul colectării.

Partajarea informațiilor În nicio situație, nu închiriem și nu vindem datele dumneavoastră cu fil chi dating site personal. Partajăm datele cu caracter personal în următoarele moduri: în cadrul Belkin, în scopul procesării datelor sau pentru stocare. Furnizorii noștri de servicii nu au permisiunea de a utiliza, partaja sau reține datele dvs.

fil chi dating site csgo  ohne russen

Rețineți faptul că, dacă vă dați consimțământul pentru dezvăluirea datelor dvs. Trebuie să analizați cu atenție înștiințarea de confidențialitate din partea tuturor terțelor părți atunci când le furnizați datele dvs.

Dacă Belkin fuzionează, achiziționează sau este achiziționată de o altă entitate, datele cu caracter personal ar fi transferate integral către entitatea succesoare. În plus, partajăm informații anonimizate agregate cu părți terțe părți și furnizori de servicii pentru o varietate de scopuri, inclusiv pentru a analiza tendințe privind rețelele de domiciliu și utilizarea utilităților, pentru a arăta fil chi dating site terțe modurile în care produsele lor ar putea funcționa împreună cu produse Belkin și în general pentru a îmbunătăți produsele și serviciile noastre.

Am efectuat pași pentru a asigura faptul că aceste informații nu pot să vă identifice și solicităm părților terțe să mențină toate informațiile partajate în această formă anonimizată. Orice furnizori de servicii cu care partajăm datele dumneavoastră cu caracter personal trebuie să mențină confidențialitatea informațiilor și nu pot să le utilizeze pentru niciun alt scop.

Vom face toți pașii rezonabili pentru a ne asigura că acești furnizori de servicii respectă aceleași principii de confidențialitate care guvernează colectarea din partea noastră a datelor cu caracter personal. Vă vom solicita consimțământul, de exemplu prin răspuns prin e-mail, casetă pentru optare sau acceptare vigo dating acțiune de clic, înainte de a utiliza sau partaja Informațiile dvs.

Marketing Aveți dreptul de a ne solicita să nu vă procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing. Vă vom informa înainte de colectarea datelor dumneavoastră cu caracter personal dacă intenționăm să vă utilizăm datele cu caracter personal în scopuri de marketing sau dacă intenționăm să le dezvăluim către orice parte terță în scopuri de marketing.

Vă vom oferi întotdeauna opțiuni privind datele dumneavoastră cu caracter personal.