Sari la conținut

Fait à Bruxelles, le vingt mai deux mille quatorze. Articolul 15 Evaluare la jumătatea perioadei Părțile convin ca, pentru evaluarea funcționării și eficacității prezentului acord, să se facă o evaluare intermediară la trei ani de la data începerii aplicării provizorii a acestuia. Articolul 18 Prezentul acord se aplică cu titlu provizoriu de la data semnării sale. Pentru aceasta, institutul naţional îşi poate angaja exclusiv experienţa ştiinţifică şi tehnologică acumulată, metode, tehnici, scheme, planuri, procedee, reţete sau alte forme de cunoaştere şi experienţă, inclusiv cele protejate prin titluri de proprietate intelectuală.

cum să abordăm o fată pe dating online dating cineva drept margine

Constanţa, denumit în continuare institut naţional, cu sediul în municipiul Constanţa, bulevardul Mamaia nr. În cadrul cercetării ştiinţifice şi tehnologice în domeniul ecologiei şi protecţiei mediului marin, oceanografiei, ingineriei marine şi costiere, precum şi al gestionării resurselor vii din Marea Neagră şi din alte zone oceanice, pentru a răspunde cerinţelor de interes naţional şi internaţional în zona economică exclusivă proprie la Marea Neagră, principalele activităţi sunt:A.

Activităţi de cercetare-dezvoltare: 1 în cadrul Planului marine corps dating regulamente pentru cercetare-dezvoltare şi inovare; Activităţi conexe domeniului de cercetare-dezvoltare Activităţile principale şi secundare desfăşurate de institutul naţional sunt clasificate conform Clasificării activităţilor din economia naţională Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr.

Constanţa, denumit în continuare institut naţional, cu sediul în municipiul Constanţa, bulevardul Mamaia nr. În cadrul cercetării ştiinţifice şi tehnologice în domeniul ecologiei şi protecţiei mediului marin, oceanografiei, ingineriei marine şi costiere, precum şi al gestionării resurselor vii din Marea Neagră şi din alte zone oceanice, pentru a răspunde cerinţelor de interes naţional şi internaţional în zona economică exclusivă proprie la Marea Neagră, principalele activităţi sunt:A. Activităţi de cercetare-dezvoltare: 1 în cadrul Planului naţional pentru cercetare-dezvoltare şi inovare; Activităţi conexe domeniului de cercetare-dezvoltare Activităţile principale şi secundare desfăşurate de institutul naţional sunt clasificate conform Clasificării activităţilor din economia naţională Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr.

Activitatea principală - Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerieII. Activităţi secundare - Cercetare-dezvoltare în biotehnologie; - Cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste; - Activităţi de arhitectură; - Activităţi ale direcţiilor centralelorbirourilor administrative centralizate; - Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea; - Activităţi de testări şi analize tehnice; - Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice; - Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării; - Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management; - Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare; - Activităţi de închiriere şi leasing cu echipamente de transport pe apă; - Închirierea şi subînchirierea bunurilor proprii sau închiriate; - Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.

30 dating 20 cum îmi șterg profilul pe uniformă dating

Bunurile proprietate publică şi privată a statului administrate de institutul naţional, precum şi bunurile proprii dobândite în condiţiile legii sau realizate din venituri proprii, după caz, prevăzute în anexa nr.

În cazul execuţiei de către mai mulţi contractori, repartizarea între contractori a drepturilor asupra rezultatelor se face conform acordului prealabil al contractorilor, stabilit în scris.

dating goths sensul xkcd dating regula

Pentru aceasta, institutul naţional îşi poate angaja exclusiv experienţa ştiinţifică şi marine corps dating regulamente acumulată, metode, tehnici, scheme, planuri, procedee, reţete sau alte forme de cunoaştere şi experienţă, inclusiv cele protejate prin titluri de proprietate intelectuală. Înfiinţarea sau desfiinţarea acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului.