Sari la conținut

Program de digitalizare și informații pentru destinații și sectorul turistic, care își propune să implementeze acțiuni de promovarea digitalizării atât a destinațiilor, cât și a companiilor de turism. Serviciile oferite de programul EGNOS ar trebui să acopere, cu prioritate, teritoriile statelor membre situate geografic în Europa, incluzând, în acest sens, insulele Azore, Canare și Madeira.

Economie 3 Într-o foarte mare măsură, țările UE vor finanța prin Planurile Naționale de Redresare și Reziliență acele părți ale economiei care vor aduce valoare adăugată la nivelul UE. Germania dorește să digitalizeze întreaga producție 1,1 mld euro în proiectesă finanteze proiecte de cercetare-dezvoltare în domeniul industrial mil euro și clustere de inovare mil.

un site de dating cupidon

Un accent important va fi pe investiții în cercetarea și dezvoltarea domeniului auto, domeniului 5G și al nanotehnologiei. Digitalizarea va fi elementul central în cadrul învățământului, Germania dorind să digitalizeze integral educația și să instruiască tot personalul angajat în acest domeniu. În plus, Franța a dedicat o componentă întreagă finanțării afacerilor. IMM-urile vor primi până la 20 mld. În plus, aproximativ milioane euro sunt alocate fondurilor de investiții regionale, care vor finanța IMM-uri și care se preconizează că vor avea un efect de levier de aproximativ 1 mld.

O parte din alocare va fi destinată programului Startup Portugalia pentru finanțarea datând la 50. Danemarca a inclus o subcomponentă dedicată digitalizării IMM-urilor și încurajării exportului. În cadrul acestui program vor fi acordate subvenții pentru digitalizarea IMM-urilor.

PNRR-ul Spaniei conține 4 componente dedicate IMM-urilor printre care sunt incluse programe pentru creșterea competitivității, digitalizare, internaționalizare și linii de sprijin financiar.

Declarația săptămânii

În mod complementar, Portugalia va utiliza componenta de împrumuturi a instrumentului pentru Recuperare și reziliență în valoare de 1,55 miliarde euro destinat capitalizării companiilor.

Un set de măsuri care vizează consolidarea ecosistemului antreprenorial, care sunt abordate sub umbrela cadrului strategic din Politica IMM-urilorStrategia națională antreprenorială Spania și Agenda digitală Spania Măsurile sunt incluse în patru domenii principale: abilități antreprenoriale, instrumente pentru a facilita crearea și transferul de companii și managementul afacerilor în stadii incipiente, diseminare șicomunicare pentru a consolida poziționarea Spaniei ca țară antreprenorială și linii de sprijin financiar pentru activitatea antreprenorială a IMM-urilor.

Fiecare dintre cele două infrastructuri este compusă din sateliți și dintr-o rețea de stații terestre.

Promovarea creșterii IMM-urilor prin diferite linii de acțiune: i un program de competențe pentru creșterea IMM-urilor, ii dezvoltarea unui program de sprijinire a antreprenoriatului industrial al IMM-urilor, iii consolidarea sistemului spaniol de garanție reciprocă, pentru a crește lichiditatea IMM-urilor, oferind sprijin sub formă de garanții și vi un fond NEXT-TECH pentru creșterea startup-urilor inovatoare în tehnologii perturbatoare.

Digitalizare și inovare. Acesta include, printre misiunile ue privind meciul pentru internaționalizarea imm-urilor prin intermediul clusterelor, programe de subvenționare pentru IMM-uri pentru costurile adoptării soluțiilor digitale și a transformării.

Sprijin pentru comerț, constând din trei acțiuni: Programul de modernizare a comerțului: fond tehnologic.

dating avocați site-uri

Linie de ajutor pentru comercianții mici și mijlocii, individual sau prin intermediul asociațiilor, pentru proiecte din sector care vizează încorporarea de noi tehnologii și crearea unei platforme digitale pentru comerț care acesta misiunile ue privind meciul pentru internaționalizarea imm-urilor prin intermediul clusterelor spori prezența micilor comercianți în noile canale de poziționare și distribuție; Programul piețelor durabile: finanțarea proiectelor de îmbunătățire în modernizarea piețelor municipale, a zonelor comerciale, a piețelor vânzări non-sedentare și canale scurte de marketing; Consolidarea Centrului de Cercetare și Control al Calității.

Consolidarea capacităților și instrumentelor sistemului dating kailua kona de a sprijini exporturile, internaționalizarea și investițiile străine prin inițiative multiple Plan de modernizare și competitivitate pentru sectorul turistic.

Program de digitalizare și informații pentru destinații și sectorul turistic, care își propune să implementeze acțiuni de promovarea digitalizării atât a destinațiilor, cât și a companiilor de turism. Conectivitate digitală, promovarea securității cibernetice și Lansare 5G. Finanțarea investițiilor și cheltuielilor derivate din conectivitate pentru IMM-urile și conexiunea în bandă largă pentru școlari sau studenți care au nevoie de aceasta.

site-ul online de dating pentru călători

Italia Componenta 2 a Misiunii 1 își propune să consolideze competitivitatea sistemului de producție consolidarea ratei de digitalizare, inovație tehnologică și internaționalizare printr-o serie de intervenții complementare. Componenta turism și cultura 4.

Maxima ediției

Germania Se pregătesc 3 direcții majore de investiții: Digitalizarea producției: buget de 1. Strategia Germaniei are la bază industriile pentru care țara este dating viewmaster auto și transport feroviar Franța și Germania vorbesc la comun despre strategia 5G și chiar tehnologii de comunicații viitoare 6G și crearea unui cadru de dezvoltare a infrastructurii și apoi a activităților comerciale pe aceste tehnologii.

Ambele strategii vorbesc de complementaritate cu strategii naționale, cu programe în curs de derulare și despre atingerea scopurilor privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru anii și Polonia, care are planul în lucru, prevede investiții în sectorul IMM de mil euro direcționate către Fondul Polonez de Dezvoltare fond de investiții guvernamentalprogramul Start în Polonia, program de garantare pentru IMM-uri, programul de electromobilitate, creșterea competitivității fermelor prin implementarea de soluții în domeniul agriculturii 4.

Sectorul despre care se vorbește cel mai mult este sectorul agriculturii și creșterea competitivității acestui sector la nivel european. Bulgaria, care lucrează încă la program, are în plan finanțări în infrastructură pentru parcuri industriale, inclusiv instrumente de tip ajutor de stat pentru menținerea și dezvoltarea firmelor în cadrul parcurilor mil.

Ce planuri au alte ţări europene cu banii din PNRR

Un alt sector importante este cel al digitalizării și tehnologiei 5G Franța descrie digitalizarea și tehnologia 5G ca factori determinanți în scăderea emisiilor de CO2 și gaze cu efect de seră. Prin PNRR se dorește suplimentarea programelor naționale începute înastfel: mil.

În cazul Germaniei absolut toate programele pentru IMM-uri sau conectate cu acestea vor avea componente digitale. Polonia prevede investiții în infrastructura 5G și conectivitate în valoare de 1.

Situație privind cei 60 km autostradã finalizați în Situația centrelor rezidențiale din România Elaborarea și aprobarea cadrului general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publicã de distribuție a gazelor naturale, procedurilor pentru acordarea concesiunilor, precum și a conținutului-cadrului al caietului de sarcini Mãsurile pentru realizarea Programului Național de Cadastru și Carte Funciarã și pentru accesarea integralã a subvențiilor fermierilor români de Comisia Europeanã Pasarelã pietonalã pe centura capitalei în zona Odãile

Planurile comparate prezintă modalități clare de implementare a ideilor. Planurile Franței și al Germaniei prezintă chiar timeline al desfășurării implementării precum și indicatori de urmărit.

Planul francez se axează pe creșterea numărului de angajați și pe dezvoltarea resurselor umane în general. Planurile Franței, Germaniei și Poloniei au un lucru în comun: dezvoltă masiv acele domenii pe care respectivele țări le consideră ca fiind motoare de dezvoltare și anume: Franța pune accent pe resursa umană, Germania pe automatizări, iar Polonia pe o agricultură 4.

Interesantă este și dimensiunea planurilor de redresare și reziliență: cel al României are de pagini, cel francez pagini, cel german 1. Recomanda 2.