Sari la conținut

Se poate întâmpla ca un bărbat şi o femeie să se cunoască trupeşte din spirit de aventură, deci nu în cadrul unei relaţii durabile, şi să reuşească o juisare fizică împreună. Ce sfâşiere a misterului! Cât te-ai schimbat datorită credinței tale în Dumnezeu? Cineva dăruit cu ochi duhovniceşti ar putea vedea cum, în momentul încununării celor doi, un har luminos se pogoară, pătrunde şi uneşte bărbatul cu femeia. Doar oamenii care urmăresc sincer adevărul, care caută cunoașterea de Dumnezeu și urmăresc viața sunt cei care într-adevăr cred în Dumnezeu. În cele din urmă, în credința ta, trebuie să dobândești supunerea deplină și absolută înaintea lui Dumnezeu.

Conform Tradiţiei Bisericii Ortodoxe, unirea trupească dintre bărbat şi femeie reprezintă unul dintre semnele vizibile ale stării comuniunii sufleteşti.

Credința în Dumnezeu nu ar trebui să fie doar pentru a căuta pace și binecuvântări 5. Credința în Dumnezeu nu ar trebui să fie doar pentru a căuta pace și binecuvântări Cuvinte relevante ale lui Dumnezeu: Ce a primit omul de când a început să creadă în Dumnezeu?

Marea deosebire dintre cuplul căsătorit şi cei care trăiesc o viaţă aparent liberă este aceea că, între cei căsătoriţi, sufletul este cel care comandă dorinţa trupească. Mi-1 o doresc".

Conținut similar

Aici nu e vorba de punerea lui dumnezeu în primul rând într-o relație de întâlniri o comuniune spirituală profundă, în care fiinţa să se implice pe de-a întregul. Deci, pentru a aborda cu bună chibzuinţă problema relaţiilor sexuale din cadrul mariajului, e deosebit de important să ne aşezăm în contextul gândirii patristice, pentru a înlătura o primă ambiguitate: să fie oare lăsată împreunarea intimă din căsnicie, în primul rând, dacă nu chiar exclusiv, în vederea procreării?

punerea lui dumnezeu în primul rând într-o relație de întâlniri

Dacă răspunsul se vădeşte a fi pozitiv, atunci întreaga viaţă intimă a cuplului, în cel mai fericit caz, ia forma unui pogorămînt, a unei dispense, iar în cel mai rău caz, intră direct sub imperiul păcatului. Unirea trupească o pecetluieşte pe cea sufletească pentru care, cel mai adesea, e ca o oglindă vorbitoare. Iar pe desfrânaţi îi va judeca Dumnezeu"1.

punerea lui dumnezeu în primul rând într-o relație de întâlniri

Cuvintele Apostolului subliniază sfinţenia absolută a căsătoriei, în care afirmă că patul — în termeni simbolici fiind chiar unirea trupească — e nespurcat, fără pată şi cast, în sine.

După învăţătura Bisericii Ortodoxe, unirea trupească dintre bărbat şi femeie face parte în mod firesc din Taina Sfântă.

Nici pe departe nu este, aşa cum unii în mod ipocrit au putut să gândească, partea ruşinoasă a căsătoriei! O erezie, pentru că nesocoteşte comuniunea dintre suflet şi trup, care stă deasupra acestui mister.

Actul iubirii conjugale e icoana unei taine incomensurabile. De aceea spune Apostolul că nunta e cinstită, iar patul nespurcat.

punerea lui dumnezeu în primul rând într-o relație de întâlniri

Iar Părinţii Bisericii, la rândul lor, arată în atâtea locuri că nu doar pentru perpetuarea speciei umane a fost introdusă căsătoria; ci tocmai pentru ca bărbatul şi femeia să-şi conducă dorinţa trupească unul spre celălalt 2.

Sfinţenia căsătoriei e fundamental opusă fornicaţiei.

Căsnicia nu e o şcoală a neruşinării, ci e chiar căminul adevăratei feciorii 5. Dar în primul rând e vorba de curăţie, de vreme ce oamenii populaseră deja pământul din plin 8.

punerea lui dumnezeu în primul rând într-o relație de întâlniri

Prin acest cuvânt, 2 Apostolul îi sfătuieşte pe cei căsătoriţi să nu-şi refuze unul altuia, nici bărbatul femeii, nici dating site-ul părinților bărbatului, bucurii şi plăceri care, departe de a viza reproducerea, nu au alt scop decât satisfacerea dorinţei de celălalt10, o dorinţă firească punerea lui dumnezeu în primul rând într-o relație de întâlniri legitimă.

Iar legătura care o satisface e chiar dovada fidelităţii dintre cei doi Cât de departe suntem, cu gândirea Părinţilor, de limbajul ipocrit!

punerea lui dumnezeu în primul rând într-o relație de întâlniri

Iată că Părinţii Bisericii vorbesc despre legitimitatea plăcerii în actul de iubire, în care cei doi caută ,să-şi satisfacă dorinţa de celălalt". Şi cel mai adesea în detrimentul femeii.

  1. Фонтейн побледнел.
  2. Datând terapeutul tău
  3. Комната служила гордым напоминанием о тех временах: доспехи, гравюры на военные сюжеты и золотые слитки из Нового Света за стеклом.
  4. Неужели он ее трогает.
  5. Fragen stelenn online dating

Egoismul apare atunci când cauţi să-ţi satisfaci doar propriile dorinţe, trecând cu vederea dorinţele celuilalt. Bărbatul, de exemplu, îşi poate satisface dorinţele fără a mai căuta să-şi facă femeia fericită. Şi e un exemplu, din nenorocire, foarte des întâlnit.

punerea lui dumnezeu în primul rând într-o relație de întâlniri

Iar în scrierile Părinţilor putem găsi incontestabile chemări la alungarea unui asemenea egoism din raporturile intime. Actul de iubire trebuie trăit şi pentru celălalt.

Recunoaşterea celuilalt, căutarea plăcerii lui şi nu a unei satisfacţii egocentrice duce la împlinirea şi înflorirea amândurora. Dar, vedem bine, aici nu mai e o problemă care să ţină de trup, ci e vorba de o problemă care ţine de suflet — căci atenţia acordată celuilalt izvorăşte dintr-o privire totală şi nu parţială, în ceea ce-1 priveşte.

Chiar dacă nu ţine de subiectul acestei cărţi, e firesc ca, discutând despre asemenea lucruri, să ne punem şi problema contracepţiei. Părerea noastră, în acest sens corespunde întru totul cu cele scrise de Paul Evdokimov în Taina iubirii, pe care o şi recomandăm celor interesaţi, spre lectură.

Iată aici doar un fragment: ,trebuie spus că Bise rica Ortodoxă are o poziţie destul de pudică în privinţa vieţii intime a cuplului, dar, în 3 acelaşi timp, plină de încredere în sentimentul de responsabili - tate al soţilor. Iată ce scrie într-un articol Despre păcat în teologia ortodoxă, pr.

Lumină și Întuneric (cu subtitrare)

Palaşkovsky, cu privire la mijloacele anticoncepţionale: «în practica obişnuită a Bisericii ruse, preoţii, din discreţie, evită să pună întrebări în acest sens.