Sari la conținut

Pe scurt, şi cât mai simplu exprimat, satul românesc a reprezentat o zonă a sănătăţii sociale atunci când cei care îl alcătuiau nu erau străini unii altora, ci relaţionau direct, atingând un nivel înalt de intercunoaştere; când autorii unor fapte reprobabile erau constrânşi preponderent informal să se corijeze şi mai apoi iertaţi; când oferirea de ajutor unui semen vulnerabil era o datorie şi nicidecum un fapt condiţionat de garanţii prealabile; când relaţiile interindividuale erau reglate de normele moral-religioase şi nu de normele cu caracter juridic; când fiecare dintre membrii comunităţii săteşti vedea în grupul de apartenenţă un mediu generator de necesitate, libertate, justiţie socială şi nicidecum de ostilitate. Recepția privată oferă videoclipuri porno sexuale filme porno gratuite pentru întâlniri sexuale private barcelona prostituate prostituate în hotel prostituate pentru prostituate lesbiene x videoclipuri amsterdam masaj erotic recepție privată almere video porno profesori porno hd gratis. Este puterea de a acţiona sub presiune, încrederea de a construi relaţii fructuoase, curajul de a lua decizii şi viziunea de a creea viitorul. Larion, Daniela , Clima municipiului Vaslui, Edit. În unele situaţii, le cerem subiecţilor să ofere interpretări personale, iar opiniile exprimate sunt folosite ca bază, alături de celelalte surse de informare, pentru continuarea cercetării. Concluzii În urma acestui studiu comparativ pe profilul vest-est, între staţiile Plopana şi Huşi, au rezultat idei după cum urmează.

speed ​​dating conshohocken

Ioan Cuza University of Iaşi Ioan Cuza University of Iaşi Abstract. The wind is the result of the interactionof the generalcirculation ofthe atmosphere,localcirculationsandactivesurface characteristics. In a confined space, such as Central Moldavian Plateau, general circulation factors of the atmosphere speed ​​dating conshohocken relatively the same.

  • Jk rowling dating istoric
  • Dallas dating

Regionally, northern curvature of the Carpathians deviates the mostly western circulation, transforming it for the studied area in mostly northern circulation, the shelter towards west formed by Eastern Carpathians reduces the speeds and the proximity to the Black Sea and Northern Pontic Plain, increases the speeds with the movement to south-east. The system of valleys and peaks, which directs locally the circulation, resulting in concentrations of the currents, deviations and channeling, is oriented mostly speed ​​dating conshohocken to the dominant direction of the wind, north-south, factor which favors increasing speeds.

Only in the west part of foto dating apps Central Moldavian Plateau, the system of valleys and peaks acquires orientations NW-SE speed ​​dating conshohocken even W-E, also favorable orientations for directions complementary to north, directions which have high frequencies and register big speeds.

The increase of the altitude leads to proportional increases, but moderate of the speed of wind. The viteză dating paris 25 30 ans meteorological stations Plopana and Huşi are representative for Central Moldavian Plateau, constituting a representative profile, W-E and a decrease of the altitude from west to east, where the distance towards the Carpathians increases and approaches to Pontic Plain and the Black Sea.

It was used data for a period of 30 yearsregarding the frequency and average speed on directions.

Welcome to Scribd!

The data was processed both by classical methods and modern statistic methods, the results of the research being presented below. Keywords: wind speed, wind direction,frequency, statistic methods, Central Moldavian Plateau. Introducere Deoarece spaţiul studiat are o suprafaţă restrânsă, iar impactul circulaţiei generale a atmosferei este în linii mari acelaşi pentru staţiile utilizate, s-a realizat repartiţia spaţială pe orizontală şi verticală, în altitudine, safford dating în considerare alte considerente decât circulaţia generală a atmosferei.

Datele climatice utilizate pentru acest studiu provin de la staţiile reprezentative pentru speed ​​dating conshohocken Podişului Central Moldovenesc Plopana şi Huşiîntrucât sunt amplasate la latitudini apropiate, una în vestul şi cealaltă în estul ariei studiate, putându-se astfel evidenţia diferenţierile dintre vestul şi estul podişului.

Pentru realizarea acestei lucrări s-au utilizat atât metode clasice de prelucrare a datelor la medii lunare şi anuale, realizarea de grafice şi tabele, obţinute speed ​​dating conshohocken ajutorul metodelor Office.

speed ​​dating conshohocken

O altă metodă utilizată a fost cea comparativă, utilizată pentru studioul speed ​​dating conshohocken spaţiale a vitezei vântului. Pentru determinarea caracteristicilor vântului s-au tagged site-ul site-ului de dating utilizat diferiţi parametri statistici, sume şi medii, abateri absolute, coeficienţi de variaţie etc.

  • Dating apps pentru iphone
  • Roboții de război de mers pe jos

Deşi vitezele cresc spre est, valorile vitezelor medii anuale la cele două staţii meteorologice sunt asemănătoare, pentru că, spre vest, la Plopana, altitudinea este mai ridicată tab. De obicei acest coeficient se exprimă sub formă de procente şi cu cât valoarea variaţiei este mai aproape de zero cu atât variaţia este mai slabă, setul de date este mai omogen, media având un grad ridicat de speed ​​dating conshohocken.

Cu cât valoarea lui v este mai mare cu atât variaţia este mai intensă, şirul de date este mai eterogen, iar media are un nivel de semnificaţie scăzut. În aria studiată, conform bibliografiei, viteza vântului creşte de la vest spre est, odată cu îndepărtarea de adăpostul lanţulului Carpatic, şi dinspre nord, nord-vest spre sud, sud-est, odată cu apropierea de Marea Neagră şi stepa nord-pontică, ca şi odată cu creşterea altitudinii.

În urma studiului comparativ dintre zona de vest speed ​​dating conshohocken podişului şi cea de est am obţinut rezultate prezentate în continuare. Rezultate Lucrarea de faţă şi-a propus să aducă contribuţii la cunoşterea vitezei şi direcţiei vântului pe arealul Podişului Central Moldovenesc, prin alte metode decât cele clasice, utilizând metode şi formule statistice aplicate vitezei şi direcţiei vântului.

Regimul lunar al vitezelor vântului la cele două staţii meteorologice analizate este prezentat grafic în fig.

Uploaded by

Repartiţia vitezei vântului pe parcursul anului a fost asemănătoare, o confirmă şi media glisantă aplicată graficului, iar diferenţele între cele două staţii sunt foarte mici.

La staţia Plopana s-au înregistrat valori mai mari ale vitezei vântului decât la Huşi pe tot parcursul anului, valorile maxime fiind în sezonul rece, iar în sezonul cald, în lunile iulie şi august, înregistrându- se vitezele minime pentru ambele staţii.

speed ​​dating conshohocken

Viteza medie lunară la staţiile Plopana şi Huşi 10 11 perioada în studiu Acest lucru s-a putut evidenţia foarte bine prin reprezentarea grafică a abaterii individuale absolute, ce are formula de calcul şi reprezintă abaterea valorilor lunare individuale faţă de media multianuală a respectivei perioade.

În figurile 2 şi 3 sunt reprezentate abaterile individuale absolute pentru staţia Plopana respectiv Huşi.

Indiferent dacă graficul vitezei medii lunare multianuale indică un demers paralel şi o evoluţie asemănătoare, prin analiza abaterilor s-a constatat că există diferenţe în evoluţia vitezei vântului în perioada pentru care s-a avut în vedere. Diferenţele apar şi vizual în grafic dar şi valoric, astfel că la staţia Plopana valoarea medie a abaterilor la nivel multiannual este - 0, iar la staţia Huşi 0, Din aceste valori întelegem că la staţia Plopana vitezele vântului au scăzut mai mult speed ​​dating conshohocken de media multianuală întrucât valoarea negativă indică o abatere negativă, comparativ cu staţia Huşi unde valoarea abaterii este pozitivă.

speed ​​dating conshohocken

O altă metodă prin care am încercat analiza evoluţiei valorilor vitezei medii a vântului, de data aceasta pentru valorile medii anuale, este abaterea medie patratică sau abaterea standard şi se determină precum o medie patratică din valorile abaterilor pentru toţi anii din şirul de date. Speed ​​dating conshohocken de calcul este după cum urmează:, unde x i eprezintă valoarea medie din care se scade media aritmetică a întregului şir care se împarte sub radical la numărul de valori din şirul respectiv.

Acest indicator, abaterea medie pătratică este mai concludent decât abaterea medie liniară, Fig. Abaterea absolută a vitezei medii lunare a vântului la Plopana 11 speed ​​dating conshohocken Fig.

Abaterea absolută a vitezei medii lunare a vântului la Huşi întrucât prin ridicarea la pătrat se scot în evidenţă abaterile mari în valoarea absolută, acestea influenţând într-o măsură mai mare gradul de variatie al variabilelor analizate. Abaterea medie pătratică pentru viteza medie anuală a vântului Se poate observa că trendul abaterilor păstrează aceaşi orientare ca şi la abaterea absolută, în prima parte valori mai mari ale abaterii la staţia Plopana, ca apoi să scadă în timp ce staţia Huşi prezintă o creştere a valorilor.

Dezavantajul acestei metode este reprezentat de faptul că speed ​​dating conshohocken prezent în formulă elimină semnul negativ, astfel eliminând o caracteristică importantă, şi anume semnul abaterii, pozitive sau negative fig.

O caracteristică importantă în analiza vântului, pe lângă viteză, mai ales în studiul favorabilităţii climatice pentru dezvoltarea energiei eoliene, este reprezentată de determinarea direcţei vântului. Pentru staţia Plopana vitezele maxime se înregistrează din două direcţii principale Nord şi Sud după cum urmează în figura 5.

speed ​​dating conshohocken

Valori mari ale vântului se înregistrează şi din direcţiile nord-vest şi sud-est, iar valorile minime sunt înregistrate din direcţiile est şi nord-est. Valorile maxime sunt din direcţiile sud şi nord pe fondul canalizării maselor de aer datorită sistemului de văi şi culmi, iar la scară mai mare se impune prin prezenţă lanţul carpatic, ce favorizează o direcţionare pe orientarea nord-sud.