Sari la conținut

Perioada în care munca în folosul comunităţii trebuie efectuată va fi de un an de la data la care hotărârea a rămas definitivă, ori şase luni ducă ce ordinul a rămas definitiv. Termenul de detenţie pentru neexecutare va fi de minim o zi şi maxim un an. Serviciul de probaţiune poate oferi sfaturi cu privire la obligaţiile speciale care trebuie stabilite. Acesta va comunica persoanei condamnate prelungirea cât mai curând posibil. Ultimul alineat al Secţiunii 51 se va aplica mutatis mutandis. Secţiunea 14e 1.

Parchetul va comunica în scris fără întârziere persoanei condamnate hotărârea judecătorului de instrucţie.

Noua Ordine Mondială - Wikipedia

Termenul executării provizorii expiră prin aplicarea legii începând cu data la care durata privării de libertate este egală cu durata pedepsei ce urmează a fi executată. Instanţa competentă să soluţioneze cererea de executare poate, din oficiu sau la cererea condamnatului ori a parchetului, să revoce ordinul de executare provizorie. Secţiunea 14g 1. In caz de nerespectare a oricăreia dintre obligaţiile stabilite, instanţa poate, la primirea unei cereri din partea parchetului, şi fără a aduce atingere prevederilor secţiunii 14f, 1°.

Instanţa poate aplica, ca alternativă la dispunerea executării unei pedepse privative de libertate, munca în folosul comunităţii, astfel cum se menţionează în secţiunea 9 1a 3°.

Secţiunile 22bk se vor aplica mutatis mutandis. Instanţa care a aplicat pedeapsa este competentă să soluţioneze cererea. În cazul în care condamnatul este urmărit penal pentru o infracţiune săvârşită înainte de expirarea termenului de supraveghere, următoarele instanţe au competenţa de a se pronunţa asupra cererii: a. În acest caz, cererea se depune de către parchetul însărcinat cu urmărirea penală a infracţiunii şi poate datând un mincinos manipulativ admisă numai dacă a existat o condamnare pentru acea infracţiune.

Dacă prin cerere se solicită executarea unei pedepse privative de libertate mai mare un an, aceasta nu va fi judecată de un complet format dintr-un judecător din cadrul Judecătoriei.

În cazurile în care o sumă de bani a fost plătită cu titlu de cauţiune potrivit Secţiunii 14c subsecţiunea 2 3°instanţa poate, de asemenea, să stabilească ce parte, integral sau parţial, îi revine statului. Cererea menţionată la subsecţiunile. Cererea făcută de parchet, după trei luni de la expirarea termenului de supraveghere, este inadmisibilă.

Lovitură de stat [ modificare modificare sursă ] Teoreticieni americani de dreapta ai conspirației, în special cei apropiați "milițiilor" radicale din Statele Unite, speculează că Noua Ordine Mondială va fi implementată printr-o lovitură de stat dramatică coup d'état de către o echipă secretă, folosind elicoptere negre, în SUA și în alte țări, pentru a aduce un guvern mondial totalitar controlat de Organizația Națiunilor Unite și impus de trupele străine de menținere a păcii ale ONU. În baza planurilor Rex 84 și Operation Garden Plotaceastă lovitură militară ar implica suspendarea constituțiilor, impunerea legii marțiale și numirea comandanților militari la conducerea statelor [22]. După 11 septembrieserviciile secrete americane înregistrează zilnic 1,5 miliarde de convorbiri telefonice. Ei susțin că guvernele și marile companii comerciale planifică urmărirea fiecărei mișcări a consumatorilor și a cetățenilor cu RFID datând un mincinos manipulativ, ceea ce ar reprezenta ultimul pas spre statul totalitar care își supraveghează cetățenii ca în romanul scris de George Orwell.

În aplicarea subsecţiunii. În cazul în care instanţa dispune cu privire la munca în folosul comunităţii, aceasta stabileşte criteriile de deducere în hotărârea sa.

కీలక పదబంధాలు

Secţiunea 14h 1. În cazurile la care se face referire în secţiunea 14f şi 14g, parchetul va iniţia procedurile prin depunerea unei cereri motivate.

În cazul nerespectării oricărei obligaţii stabilite, parchetul nu va depune o cerere conform secţiunii 14g subsecţiunea. Dacă condamnatul a solicitat instanţei aplicarea secţiunii 14f, parchetul datând un mincinos manipulativ să depună imediat o opinie motivată la primirea cererii. Imediat după depunerea cererii sau a opiniei, instanţa stabileşte un termen de judecată, cu excepţia cazului în care, după o examinare sumară a documentelor, instanţa decide să nu examineze cererea parchetului sau a condamnatului, cu o zi înainte de şedinţa de judecată.

În cazul menţionat la Secţiunea 14g subsecţiunea 3 a doua teză, examinarea cererii se desfăşoară în paralel cu judecarea infracţiunii pentru care persoana condamnată este urmărit penal.

În alte cazuri, cauza este judecată în termen de treizeci de zile după ce judecătorul de instrucţie a dispus executarea provizorie potrivit secţiunii 14fa. Parchetul va trimite citaţia condamnatului şi persoanei însărcinate cu supravegherea probaţiunii pentru şedinţa de judecată. Cererea sau opinia se comunică condamnatului.

Atât parchetul cât şi condamnatul pot avea martori şi martori experţi convocaţi sau chemaţi în scris să se prezinte la şedinţa de judecată. Secţiunile şi din Codul de procedură penală se vor aplica mutatis mutandis. Condamnatul şi persoana însărcinată cu supravegherea de probaţiune pot examina documentele înainte de începerea audierii. Acelaşi lucru este valabil şi pentru apărătorul condamnatului sau, în cazul în care cauza va fi judecată de completul format dintr-un judecător datând un mincinos manipulativ Judecătoriei Sub-districtului, pentru o persoană special autorizată în acest scop de condamnat.

Dispoziţiile stabilite prin şi potrivit secţiunii 34 din Codul de procedură penală se aplică mutatis mutandis. Secţiunea 14i 1.

Şedinţa de judecată datând un mincinos manipulativ va desfăşura în şedinţă publică. Un reprezentant al parchetului va fi prezent în cadrul şedinţei şi vor fi ascultate concluziile sale în această privinţă. Condamnatul şi persoana însărcinată cu supravegherea de probaţiune pot fi prezenţi la termen şi vor fi audiaţi. Condamnatul poate fi reprezentat legal de către apărător sau, în cazul în care cauza va fi judecată de completul format dintr-un judecător al Judecătoriei Sub-districtului, de către o persoană special împuternicită în acest scop de condamnat.

În cazurile în care soluţionarea cauzei nu se desfăşoară concomitent cu judecarea unei infracţiuni pentru care condamnatul este urmărit penal, secţiunile 12- inclusiv, 2, subsecţiunea 1, subsecţiunea 2 şi subsecţiunea 3, subsecţiunea 1subsecţiunile 2 şi 3inclusiv,,, 1 şi 2,până la inclusiv,subsecţiunile 1 şi 3 şi Secţiunea din Codul de procedură penală se aplică mutatis mutandis.

datând un mincinos manipulativ ce vârstă este potrivită pentru dating pro și contra

Secţiunile la care se face referire în subsecţiunea 4 nu se aplică în măsura în care se referă la un martor a cărui identitate nu a fost dezvăluită sau a fost doar parţial dezvăluită. Parchetul îşi poate modifica cererea sau opinia, iar persoana condamnată îşi poate modifica cererea în timpul şedinţei de judecată. Secţiunea 14j 1. Hotărârile judecătoreşti privind cererile parchetului sau ale persoanei condamnate trebuie să fie motivate şi vor fi pronunţate în şedinţă publică.

În măsura în care nu fac parte din hotărârile privind alte infracţiuni, acestea nu sunt supuse căilor de atac. Conţinutul hotărârilor menţionate la subsecţiunea 1 va fi comunicat de îndată, în scris, condamnatului şi persoanei însărcinate cu supravegherea datând un mincinos manipulativ pedepsei sub supraveghere, precum şi persoanei scoase de sub supravegherea parchetului. În cazurile în care hotărârile conţin orice modificare a obligaţiilor speciale sau stabilirea obligaţiilor speciale, hotărârea se comunică personal condamnatului.

Secţiunea 14k 1. În cazurile în care, potrivit secţiunea 14c 2 3°o datând un mincinos manipulativ de bani a fost plătită cu titlu de cauţiune, această sumă este restituită condamnatului, în măsura în care această sumă nu îi revine statului în temeiul vreunei hotărâri judecătoreşti, aşa cum se menţionează la Secţiunea 14g subsecţiunea 3. Rambursarea se face după ce se constată că o astfel de hotărâre nu mai poate fi pronunţată fără a afecta dreptul instanţei de a dispune rambursarea totală sau parţială la o dată anterioară, la cererea parchetului sau a condamnatului.

datând un mincinos manipulativ de ce este bifați 64

În cazul unei cereri, astfel cum se menţionează la subsecţiunea anterioară, secţiunea 14h- 14j se aplică mutatis mutandis. Cererea de rambursare nu este transferabilă.

datând un mincinos manipulativ transmen dating transwomen

Secţiunea 14l În cazurile în care o cerere de executare, astfel cum datând un mincinos manipulativ menţionează la Secţiunea 14g subsecţiunea 1este respinsă sau cererea parchetului este declarată inadmisibilă, instanţa care stabileşte situaţia de fapt şi care a fost ultima care s-a pronunţat asupra cererii poate, la cererea condamnatului, să îi acorde o despăgubire ce urmează a fi plătită de către stat cu titlu de daune pentru privarea de libertate executată potrivit secţiunii 14fa.

Secţiunile 8 1, paragraful doi2 şi 690 şi 93 din Codul de procedură penală se vor aplica mutatis mutandis. Secţiunea 15 1. Persoana condamnată la o pedeapsă privativă de libertate mai mare de un an, dar nu mai mare de doi ani, va fi liberată condiţionat în momentul în care a fost privată de libertate pentru cel puţin un an şi când a fost executată o treime din perioada rămasă.

Persoana condamnată pentru o anumită perioadă datând un mincinos manipulativ pedeapsa închisorii mai mare de doi ani va fi liberată condiţionat atunci când a executat două treimi din pedeapsă.

Subsecţiunile 1 şi 2 nu se aplică dacă: a. În aplicarea subsecţiunilor 1 şi 2perioada în care condamnatul s-a aflat înainte de executarea pedepsei, atât în arestul poliţiei, ori în arest preventiv, fie în arest în străinătate ca răspuns la o cerere de extrădarea din partea Olandei, este considerată parte a acelui termen, cu excepţia cazului în care, în aplicarea secţiunii 68 1 ultimul paragraf din Codul de procedură penală, această perioadă a fost deja dedusă din altă pedeapsă executată de condamnat.

În cazul în care condamnatul trebuie să execute mai mult de o pedeapsă privativă de libertate, aceste pedepse se vor executa consecutiv, ori de câte ori este posibil.

Meniu de navigare

În acest caz, pedepsele privative de libertate complet necondiţionate care urmează să fie executate, cu excepţia detenţiei pentru neexecutare, sunt considerate pedepse privative de libertate la care se aplică prezenta secţiune şi secţiunile 15a - 15l inclusiv.

Secţiunile şi a din Codul de procedură penală se vor aplica mutatis mutandis.

datând un mincinos manipulativ sarah silverman se întâlnește în prezent

Secţiunea 15a 1. Liberarea condiţionată va fi supusă obligaţiei generale ca: a. În plus, pot fi stabilite obligaţii speciale privind conduita persoanei condamnate pentru liberarea condiţionată. Obligaţiile speciale pot include: 1°. Parchetul va decide dacă trebuie stabilite obligaţii speciale. Directorul instituţiei penitenciare va consilia asupra obligaţiilor speciale care urmează să fie stabilite. Serviciul de probaţiune poate oferi sfaturi cu privire la obligaţiile speciale care trebuie stabilite.

Parchetul poate suplimenta, modifica sau revoca obligaţiile speciale. Aceste modificări vor fi comunicate de îndată în scris condamnatului. Alte reguli referitoare la procedura de luare a deciziilor, la care se face referire în subsecţiunile 5 şi 7pot fi stabilite de către sau în temeiul Decretului guvernamental. Secţiunea 15b 1. Parchetul poate numi un serviciu de probaţiune desemnat prin decret guvernamental pentru a supraveghea respectarea condiţiilor şi pentru a asista şi sprijini condamnatul în îndeplinirea obligaţiilor.

În cadrul supravegherii respectării condiţiilor, serviciul de probaţiune trebuie să stabilească identitatea condamnatului în modul prevăzut la Secţiunea 27a subsecţiunea. În caz de nerespectare a unei condiţii, serviciul de probaţiune va notifica de îndată parchetul.

Secţiunea 15c 1. Termenul de supraveghere începe să curgă de la data liberării condiţionate. Termenul de supraveghere a obligaţiei generale va fi egal cu perioada pentru care se acordă liberarea condiţionată, însă va fi de cel puţin un an.

Termenul de supraveghere a unei obligaţii speciale se stabileşte de către parchet, însă va fi cel puţin egală cu perioada pentru care se acordă liberarea condiţionată. Termenul de supraveghere nu curge pe parcursul perioadei în datând un mincinos manipulativ condamnatul este privat de libertate prin lege. Secţiunea 15d 1. Liberarea condiţionată poate fi amânată sau respinsă în cazurile în care: a. Condamnatul a fost admis din cauza bolii psihice sau a unui defect într-o instituţie pentru tratamentul persoanelor deţinute în baza unui ordin de încredinţare şi tratamentul trebuie continuat; b.

Liberarea condiţionată poate fi, de asemenea, amânată sau respinsă dacă faptele sau circumstanţele menţionate la subsecţiunea 1 lit. Dacă Ministrul de Justiţie consideră că există o cauză de amânare sau de respingere a liberării condiţionate pentru o anumită perioadă pentru oricare dintre motivele menţionate la subsecţiunea 1acesta solicită parchetului să depună o cerere prin care să ceară o astfel de amânare sau respingere.

În cazul în care parchetul este de părere că există o cauză de amânare sau de respingere a liberării condiţionate pentru o perioadă determinată pentru oricare dintre motivele prevăzute la subsecţiunea 1acesta va formula de îndată o cerere scrisă prin care solicită o astfel de amânare sau de respingere la judecătorie, aceasta fiind instanţa de fond care a judecat infracţiunea pentru care a fost pronunţată sentinţa care se execută.

În cazurile la care se face referire în secţiunea 15 5judecătoria, fiind instanţa de fond care a judecat infracţiunea pentru care a fost aplicată cea mai lungă pedeapsă privativă de libertate necondiţionată, este competentă să soluţioneze cererea. În cazul unor pedepse cu aceeaşi durată, judecătoriile sunt competente. În dating tayo roger executării unei hotărâri judecătoreşti străine, judecătoria care a aprobat executarea, potrivit Secţiunii 31 subsecţiunea 1 din Legea privind transferul executării hotărârilor penale [Wet Overdracht Tenuitvoerlegging Strafvonnissen] sau judecătoria din districtul în care a fost dispusă executarea potrivit Secţiunea 43 subsecţiunea 5 din prezentul act, este competentă să soluţioneze cererea.

Cererea menţionată datând un mincinos manipulativ subsecţiunea 4 trebuie să fie primită la Registratura judecătoriei nu mai târziu de 30 de zile înainte de data liberării condiţionate.

Cererea depusă de către parchet la o dată ulterioară este admisibilă dacă parchetul arată că o circumstanţă dintre cele menţionate la subsecţiunea 1 s-a produs numai după acest termen. Liberarea condiţionată poate fi amânată pentru o anumită perioadă sau, după ce a fost amânată, poate fi refuzată.

Secţiunea 15e 1. Parchetul va anexa la cererea de înscriere documentele de însoţire relevante menţionate la secţiunea 15d subsecţiunea 4 şi le va transmite judecătoriei. Preşedintele judecătoriei va stabili de îndată o dată pentru judecarea cauzei, cu excepţia cazului în care decide că cererea parchetului este inadmisibilă. Până la pronunţarea unei hotărâri de către judecătorie, condamnatul nu va fi liberat condiţionat.

În cazul în care condamnatul nu pare să aibă un avocat, preşedintele, la cererea condamnatului, va solicita Consiliului de asistenţă juridică [Raad voor Rechtsbijstand], să dispună repartizarea unui avocat.

Condamnatul şi apărătorul său pot examina datând un mincinos manipulativ înainte de începerea şedinţei de judecată. Secţiunea 34 din Codul de Procedura penală se aplică mutatis mutandis. Atât parchetul cât şi condamnatul pot propune martori şi martori experţi convocaţi sau chemaţi în scris să se prezinte la şedinţa de judecată. Cauza poate fi judecată şi se poate pronunţa o soluţie de un complet format dintr-un judecător al judecătoriei.

Cauza va fi soluţionată în şedinţă publică. Persoanei condamnate i se va da posibilitatea de a se prezenta la şedinţa de judecată a cauzei sale şi de a beneficia de reprezentarea legală a unui avocat. Parchetul va fi prezent în cadrul şedinţei şi va pune concluzii privind modul de soluţionare a cauzei. Parchetul poate modifica cererea depusă în cursul şedinţei. Secţiunile subsecţiunea 2 şi 3 şi secţiunile inclusiv, Secţiunea subsecţiunea 2Secţiunea, subsecţiunea 1, subsecţiunea 2 şi 3până la,datând un mincinos manipulativ, 1 şi 2, până la inclusiv, alineatele 1 şi 3 şi Secţiunea din Codul de procedură penală se aplică mutatis mutandis.

Secţiunile la care se face referire în subsecţiunea. Secţiunea 15f 1.

Dacă judecătoria admite cererea parchetului menţionată la secţiunea 15d subsecţiunea 4aceasta va dispune liberarea condamnatului la data indicată în cerere. Dacă judecătoria respinge cererea, în tot sau în parte, aceasta va stabili data la care condamnatul este liberat condiţionat. Judecătoria poate formula recomandări cu privire la obligaţiile speciale care trebuie să însoţească liberarea condiţionată în hotărârea sa privind cererea.

 - Ты, наверное, не понял. Эти группы из четырех знаков… - Уберите пробелы, - повторил. Сьюзан колебалась недолго, потом кивнула Соши.

Hotărârea judecătoriei privind cererea va fi motivată şi se va pronunţa în şedinţă publică. Parchetul va comunica de îndată condamnatului hotărârea instanţei. Hotărârea instanţei nu este supusă căilor de atac. Secţiunea 15g Liberarea condiţionată poate fi revocată total sau parţial dacă persoana condamnată nu respectă o obligaţie privind liberarea condiţionată.

În cazul în care liberarea condiţionată este parţial revocată, condamnatul va fi liberat din nou în mod condiţionat, după ce a executat partea din pedeapsă care urmează a fi executată. Secţiunea 15h 1. Dacă există indicii temeinice că prin comportamentul condamnatului liberat condiţionat va rezulta revocarea liberării condiţionate, parchetul poate dispune arestarea acestuia.

În cazul în care parchetul consideră în continuare că arestarea este necesară, acesta va înainta de îndată datând un mincinos manipulativ de instrucţie o cerere pentru a dispune suspendarea liberării condiţionate şi o cerere instanţei potrivit Secţiunii 15i alineatul 2. Judecătorul de instrucţie va lua o decizie în termen de trei ori douăzeci şi patru de ore după arestare.

Până la pronunţarea hotărârii judecătorului de instrucţie condamnatul nu poate fi liberat. În cazul în care judecătorul de instrucţie admite cererea parchetului, acesta dispune suspendarea liberării condiţionate.

datând un mincinos manipulativ dating guitars norman

Dacă respinge cererea, va dispune reluarea liberării condiţionate a condamnatului. Parchetul va comunica fără întârziere condamnatului hotărârea judecătorului de instrucţie. Termenul suspendării se împlineşte prin aplicarea legii începând cu data la care durata privării de libertate este egală cu durata pedepsei pentru care a fost admisă liberarea condiţionată. Judecătoria poate revoca ordinul de suspendare a liberării condiţionate, din oficiu sau la cererea condamnatului ori a parchetului.

Secţiunea 15i 1.

datând un mincinos manipulativ keene nh dating

Dacă Ministrul nostru de Justiţie consideră că persoana condamnată nu a îndeplinit o obligaţie şi se impune revocarea completă sau parţială a liberării condiţionate, acesta va solicita parchetului să formuleze o astfel de cerere de revocare. În cazul în care parchetul consideră că persoana condamnată nu a respectat o condiţie, acesta va depune de îndată o cerere scrisă de revocare a liberării condiţionate la judecătorie. Cererea trebuie să precizeze motivele pe care se bazează.

Parchetul poate să nu depună cererea doar în cazul în care, în opinia parchetului, este suficientă o modificare a condiţiilor sau un avertisment.

Judecătoria, fiind instanţa de prim grad care a judecat infracţiunea pentru care a fost datând un mincinos manipulativ pedeapsa în curs de executare, va fi competentă să soluţioneze cererea. Dacă persoana condamnată este urmărită penal pentru o infracţiune săvârşită înainte de împlinirea termenului de supraveghere, iar prin cerere se solicită revocarea liberării condiţionate în legătură cu acea infracţiune, cererea va fi soluţionată de judecătoria competentă să judece infracţiunea.

Cererea va fi depusă de către parchetul care efectuează urmărirea penală a infracţiunii şi poate fi admisă în cazul în care făptuitorul este condamnat pentru fapta penală. În cazul unor pedepse cu aceeaşi durată, judecătoriile au aceeaşi competenţă. În cazul executării unei hotărâri judecătoreşti străine, judecătoria care a aprobat executarea, prevăzută la Secţiunea 31 alineatul 1 din Legea privind transferul executării hotărârilor penale sau judecătoria din districtul datând singură care a fost dispusă executarea potrivit Secţiunea 43 alineatul 5 datând un mincinos manipulativ prezentul act, este competentă să soluţioneze cererea.

Parchetul va anexa la cerere documentele de însoţire relevante şi le va transmite judecătoriei.

În cazul menţionat la subsecţiunea 3al doilea paragraf, instanţa care judecă infracţiunea de săvârşirea căreia condamnatul este acuzat va analiza în acelaşi timp şi cererea. Parchetul va fi dispune citarea condamnatului pentru şedinţa de judecată şi, dacă sunt aplicabile dispoziţiile secţiunii 15 lit.

Cererea se va comunica persoanei condamnate. În cazurile în care instanţa care judecă infracţiunea de săvârşirea căreia este acuzat condamnatul nu soluţionează cererea în acelaşi timp, secţiunea 15e 3 - 7 inclusiv se vor aplica mutatis mutandis. Secţiunea 15j 1. Dacă cererea parchetului menţionată în secţiunea 15i 2 este admisă, instanţa va dispune ca o parte din pedeapsa privativă de libertate, care nu a fost executată ca urmare a aplicării Regulamentului de liberare condiţionată, să fie pe deplin sau parţial executată.

În cazurile în care liberarea condiţionată este revocată după suspendarea acesteia, executarea pedepsei se consideră reluată în ziua arestării, potrivit Secţiunii 15h 1. Hotărârea instanţei privind cererea va fi motivată şi se va pronunţa în şedinţă publică. Hotărârea instanţei cu privire la cererea de revocare a liberării condiţionate, datând un mincinos manipulativ măsura în care nu face parte din hotărârile privind alte infracţiuni, nu este supusă niciunei căi de atac.

Instanţa care judecă o cerere de revocare a liberării condiţionate în apel sau în recurs în casaţie va avea aceeaşi competenţă ca cea conferită judecătoriei potrivit subsecţiunii 1 şi Secţiunii 15h 8.

Secţiunea 15k În cazurile în care o cerere de revocare a liberării condiţionate este respinsă sau cererea parchetului este declarată inadmisibilă, instanţa care stabileşte chestiunile de fapt şi care a fost ultima care s-a pronunţat asupra cererii poate, la cererea condamnatului, să îi acorde o despăgubire ce urmează a fi plătită de către stat cu titlu de daune pentru privarea de libertate la care a fost supus, aplicată în temeiul secţiunii 15 lit.

Secţiunea 15l 1. Contrar prevederilor secţiunii 15 1 şi 2Ministrul nostru de Justiţie poate prevedea că, pentru o anumită perioadă şi pentru datând un mincinos manipulativ categorii de deţinuţi, liberarea condiţionată poate fi acordată la o dată anterioară din cauza lipsei locurilor în penitenciare pentru executarea pedepselor sau măsurilor privative de libertate.

Ceea ce înseamnă că planurile au în vedere între altele oprirea creșterii societăților prin programe medicale vizând sănătatea și planificare familialăcare promovează abstinențacontracepția și avortulsau reducerea în mod intenționat a celei mai mari părți din populația lumii, prin genociduri provocate de războaie inutile, prin epidemii de virusuri create de ingineria genetică și prin vaccinuri, precum și prin dezastre ecologice cauzate de influențarea condițiilor meteorologice exemplu: HAARP etc.

Codex alimentariuso colecție de standarde recunoscute la nivel internațional, coduri de practică, orientări și alte recomandări referitoare la produsele alimentare, producția de alimente și siguranței alimentare, a devenit, de asemenea, obiectul unor teorii ale conspirației despre controlul populației prin înfometare și boli cauzate de substanțe introduse în alimente.

În cazul infracţiunilor grave pentru care legea prevede o pedeapsă privativă de libertate ori amenda sau în cazul infracţiunilor minore pentru care legea prevede o pedeapsă privativă de libertate, poate fi aplicată în locul acestor pedepse pedeapsa muncii în folosul comunităţii, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. În cazul unei condamnări la pedeapsa închisorii, detenţiei, alta decât detenţia pentru neexecutare ori la pedeapsa muncii în folosul comunităţii, instanţa poate aplica, în plus, o amendă. În cazul unei pedepse cu închisoarea sau al unei pedepse cu detenţia, alta decât detenţia pentru neexecutare, a cărei parte necondiţionată ce urmează a fi aplicată nu depăşeşte şase luni, instanţa poate aplica pedeapsa muncii în folosul comunităţii. În cazurile în care aplicarea unei pedepse complementare este permisă de lege, această pedeapsă poate fi aplicată atât separat, cât şi împreună cu pedepsele principale şi alte pedepse complementare.

datând un mincinos manipulativ Articole principale: Mesaj subliminal și Controlul minții. Susținătorii teoriei conspirației acuză guverne, marile companii și mediile de informare în masă de a fi implicate în procesul de creare a unui consens inter național și, în mod paradoxal, a unei culturi a fricii, întrucât, prin potențialul de control social sporit, s-ar induce o teamă a populației față de această putere ocultă.

Cea mai mare teamă a susținătorilor teoriei conspirației este aceea că cei care conspiră folosesc controlul minții mind control - o gamă largă de tehnici menite să zădărnicească autocontrolul individului în gândurile sale proprii, comportament, emoții și decizii - pentru punerea în aplicare a unei noi ordini mondiale. Ideea purtării unei pălării din foiță de staniol ca protecție împotriva undelor a devenit un stereotip popular și totodată luare în zeflemea, fiind asociată cu teoreticienii conspirației.

Scepticii susțin că obsesia teoreticienilor conspirației privind controlul minții, al populației, ocultismul, marea finanță, marea ocultă, guvernul mondial este favorizată de doi factori, atunci când individul: 1 deține valori individualiste puternice și 2 nu dispune de această putere. Primul atribut se referă la persoanele care au o preocupare profundă față de dreptul individului de a lua decizii proprii și directe privitoare la propria viață, fără ingerințe din partea unui sistem superior de exemplu statul și guvernele sale și fără asumarea unor obligații dictate de alții.

Atunci când individualiștii simt că nu își pot exercita independența, adică datând un mincinos manipulativ afectați de neputință, ei trec printr-o criză și își sunt copleșiți de ideea că forțe mai mari sunt de vină pentru pierderea libertății lor.